Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een tegemoetkoming voor werkende ouders. Wanneer je werkt, een kind hebt onder de 12 jaar die minimaal 6 maanden bij de gemeente staat ingeschreven op je woonadres en door middel van werk je minimaal €4993,- verdiend per jaar heb je mogelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Deze korting hoef je niet aan te vragen, maar wordt meegenomen met de belastingaangifte. Let hier op dat je dit zelf doorgeeft bij je aangifte of nog extra controleert of het goed is opgenomen in de aangifte.

Op de site van de belastingdienst vind je hierover meer informatie.