Zorgverzekering

Vanaf je 18e moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Je kunt als tegemoetkoming in de kosten zorgtoeslag aanvragen.

Verplicht verzekerd
Als je in Nederland woont, ben je verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Ook kinderen onder de 18 jaar zijn verzekeringsplichtig. Ouders of verzorgers moeten zelf hun kinderen aanmelden bij hun eigen zorgverzekeraar.
Zij worden dan gratis meeverzekerd op de polis van de ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Wanneer je 18 jaar wordt moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Je verzekering gaat in per de eerste dag van de daarop volgende maand. Als je bijvoorbeeld op 5 maart 18 jaar wordt, moet jij je per 1 april zelf verzekeren. Jongeren moeten binnen een maand na hun 18e verjaardag zelf een zorgverzekering afsluiten. Je hebt een maand de tijd om te switchen, anders ben je automatisch verzekerd bij de verzekeraar van je ouders.

Boete
Ben je niet verzekerd? Dan krijg je een brief van het CAK, dit was voorheen vanuit het zorginstituut Nederland. Binnen 3 maanden na deze brief van het CAK, moet je een verzekering afsluiten. Doe je dit niet dan krijg je een boete opgelegd deze bedraagt voor 2019 €402,24. Wanneer je binnen 3 maanden na de opgelegde boete nog steeds geen zorgverzekering hebt afgesloten, dan krijg je nog een boete. 

Als je wel verzekerd bent, maar je de premie niet betaalt, kan de zorgverzekeraar je als wanbetaler aanmelden bij het CAK . Je betaalt dan de bestuursrechtelijke premie, deze premie is vanaf 1 januari 2019 € 138,50 per persoon, per maand. Let op: Onverzekerd zijn of je premie niet betalen kost je heel veel geld!

Eigen risico
Voor 2019 is het eigen risico op €385,- vastgesteld. Dat betekent dat je elke maand €32,09 apart zou moeten zetten om het eigen risico te kunnen betalen Doe je dit niet, loopt je het risico dat je in een keer een groot bedrag moet betalen aan je zorgverzekeraar. Vind je het lastig om elke maand een bedrag hiervoor te reserveren, dan zijn er bij sommige verzekeringen mogelijkheden om het eigen risico vast gespreid te betalen. Let op; hier kunnen wel kosten voor berekend worden! Wil je hier meer over weten neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Let op: Let bij het kiezen van een zorgverzekering altijd op je eigen persoonlijke situatie en kijk goed naar de voorwaarden. Een zorgverzekering kan goedkoop lijken, maar als deze niet vergoedt wat jij nodig hebt, kan het alsnog een hoop geld gaan kosten