DigiD

DigiD is een middel waarmee personen hun identiteit langs elektronische weg kunnen bewijzen. Organisaties moeten erop kunnen vertrouwen dat de persoon die een dienst wil afnemen ook werkelijke persoon is die hij zegt te zijn.

Via internet kan je inloggen met DigiD om bij gemeente of andere overheidsinstelling zaken aan te vragen zoals paspoort, ID rijbewijs, uittreksels GBA, steeds meer instellingen sluiten zich aan zoals, de zorgverzekeraars en andere verzekeraars.
Let op, geef je DigiD code nooit aan anderen! Aangezien het om een persoonlijke code gaat!

Een DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en wachtwoord die je allebei zelf samenstelt.

Ter extra controle kan er via sms een functie aangezet worden bij de aanvraag, je kan dan inloggen op websites waarbij een extra controle nodig is, zoals DUO. Via Mijn DigiD kan je de sms-functie aanvragen. Kies voor de optie 'sms-functie aanvragen'. Na het aanvragen krijg je binnen 5 dagen een brief met activeringscode thuisgestuurd. Hiermee activeer je de sms-functie.

Na 3 jaar verloopt de Digid als hij niet gebruikt wordt

Iemand anders machtigen,

Dit kan alleen bij inkomstenbelasting Je kan iemand anders zaken met de overheid voor je laten regelen zonder dat je, je DigiD afgeeft. Dat kan door die persoon te machtigen via DigiD Machtigen.

Zo machtig je iemand om uw inkomstenbelasting aan te geven

Vraag een machtiging aan op machtigen.digid.nl.

De gemachtigde kan nu met uw machtigingcode uw inkomstenbelasting aangeven. De gemachtigde gebruikt de machtigingscode en uw Burgerservicenummer om de machtiging te activeren.

Bekijk een filmpje over het aanvragen van DigiD (let op, filmpje werkt alleen in chrome)