Belasting

Krijg je loon of een uitkering? Dan heeft je werkgever of uitkeringsinstantie daarover belasting berekend. Hij houdt deze belasting in op je loon of uitkering en draagt deze af aan de belastingdienst.

Verplicht:
Als de Belastingdienst je een aangiftebrief toestuurt, ben je verplicht aangifte te doen. Doe je dat niet, dan krijg je een boete en legt de belastingdienst zelf een aanslag op. De Belastingdienst bepaalt dan wat je moet betalen.

Niet verplicht:
Heb je geen aangiftebrief ontvangen? En denk je dat je te veel belasting hebt betaald? Dan ben je niet verplicht aangifte te doen. Je kan wel aangifte doen als je dat zelf wilt.

Jongeren:
Heb je niet het hele jaar gewerkt? Of was je maand- of weekloon erg wisselend? Dan kun je te veel loonheffing (belasting) betaald hebben.
Dat te veel betaalde bedrag kun je terugvragen bij de belasting.
Meer informatie kan je terugvinden op belastingdienst.
Er is ook een studenten- en scholierenregeling  i.v.m. de belasting.

Algemene Heffingskorting
Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting. Je hoeft dan minder belasting te betalen. De algemene heffingskorting is een vast bedrag en mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toegepast worden.

LET OP: Heb je 2 verschillende bronnen van inkomsten, bijvoorbeeld een uitkering en een baan? Dan mag er maar 1 x algemene heffingskorting gegeven worden!

Als de algemene heffingskorting op de uitkering én op het loon gegeven wordt, wordt er te weinig belasting betaald en zal je dit dus achteraf weer terug moeten betalen aan de Belastingdienst. Op de loonbelastingverklaring die je krijgt bij een nieuwe baan of uitkering, kun je aangeven of de algemene heffingskorting wel of niet toegepast moet worden.Hier vind je informatie over de belastingaangifte en de toeslagen.