Belasting

Krijg je loon of een uitkering? Dan heeft je werkgever of uitkeringsinstantie daarover belasting berekend. Hij houdt deze belasting in op je loon of uitkering en draagt deze af aan de belastingdienst.

Verplicht:
Als de Belastingdienst je een aangiftebrief toestuurt, ben je verplicht aangifte te doen. Doe je dat niet, dan krijg je een boete en legt de belastingdienst zelf een aanslag op. De Belastingdienst bepaalt dan wat je moet betalen.

Niet verplicht:
Heb je geen aangiftebrief ontvangen? En denk je dat je te veel belasting hebt betaald? Dan ben je niet verplicht aangifte te doen. Je kan wel aangifte doen als je dat zelf wilt.

Jongeren:
Heb je niet het hele jaar gewerkt? Of was je maand- of weekloon erg wisselend? Dan kun je te veel loonheffing (belasting) betaald hebben.
Dat te veel betaalde bedrag kun je terugvragen bij de belasting.
Meer informatie kan je terugvinden op belastingdienst.
Er is ook een studenten- en scholierenregeling  i.v.m. de belasting.

Algemene Heffingskorting
Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting. Je hoeft dan minder belasting te betalen. De algemene heffingskorting is een vast bedrag en mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toegepast worden.

LET OP: Heb je 2 verschillende bronnen van inkomsten, bijvoorbeeld een uitkering en een baan? Dan mag er maar 1 x algemene heffingskorting gegeven worden!

Als de algemene heffingskorting op de uitkering én op het loon gegeven wordt, wordt er te weinig belasting betaald en zal je dit dus achteraf weer terug moeten betalen aan de Belastingdienst. Op de loonbelastingverklaring die je krijgt bij een nieuwe baan of uitkering, kun je aangeven of de algemene heffingskorting wel of niet toegepast moet worden.Hier vind je informatie over de belastingaangifte en de toeslagen.

Digitale berichtenbox

Digitale post van de belastingdienst

Vanaf 2017 zal er steeds minder post binnen komen en wordt het digitaal verstuurd naar je digitale berichtenbox . Vorig jaar werd het nog dubbel gedaan doormiddel van een brief op de deurmat en in je berichtenbox, dit wordt dus afgebouwd. De digitale berichtenbox is een soort brievenbus op de computer. Je kan alleen in deze brievenbus komen door in te loggen met je eigen DigiD code. Zo kan niemand anders behalve jij bij je persoonlijke post. Om gebruik te kunnen maken van je berichtenbox moet je dus wel een DigiD code hebben.
 
Vervolgens moet je eerst je digitale berichtenbox activeren, voordat je deze kan gebruiken. Hoe je dat doet kan je in het uitleg filmpje zien. Let op: Dit filmpje kan je alleen in Chrome bekijken. 

Als je de berichtenbox geactiveerd hebt, kan je daar al je berichten inzien. Je kan daar ook een email adres invullen. Als er dan nieuwe berichten binnen komen krijg je een email bericht om je hierop te wijzen. Naast de belastingdienst werken er op dit moment ook al verschillende andere organisaties met de berichtenbox zoals UWV, DUO en sommige gemeenten.


 

BijlageGrootte
PDF icon digitale_post_belastingdienst.pdf481.73 KB

Belastingaangifte

Om belasting aangifte te kunnen doen heb je een digid nodig.

Voor het doen van belastingaangifte, heb je een aantal brieven en formulieren nodig. Naast een aantal standaard papieren, neem je ook de papieren mee die op jou situatie van toepassing zijn om van heffingskortingen gebruik te kunnen maken. Welke papieren je nodig hebt voor het doen van de belasting aangifte 2018 vind je op de site van de belastingdienst.

Hulp bij belastingaangifte
Als je zelf niet in staat bent om je belastingaangifte te doen, dan kun je hieronder  adressen vinden die hulp kunnen bieden bij het invullen van de belastingpapieren.

Regionale Belastingkantoren
Ouderen en mensen met een laag inkomen kunnen gratis een persoonlijke invulhulp krijgen bij een regionaal belastingkantoor.
Via de BelastingTelefoon 0800-0543 kun je daarvoor een afspraak maken. Een overzicht van regionale belastingkantoren vind je op de website van de Belastingdienst.

Diverse
Ouderen bonden (bijvoorbeeld de ANBO, PCOB, Unie KBO), vakbonden (bijvoorbeeld de FNV, CNV en de Unie) e.d. kunnen ook helpen bij de belastingaangifte. Vaak moet je wel lid zijn van de betreffende vereniging om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening. Soms wordt er een klein bedrag gevraagd voor de invulondersteuning. Kijk voor meer informatie op de site van de betreffende bond.

Buurthuizen / wijkcentra bieden vaak ook hulp bij het invullen van belastingpapieren. Informeer hiernaar bij de buurtcentra en wijkcentra bij jou in de buurt. Let op! als je de belasting door derden laat invullen doe dit dan via een machtigingscode en niet via je eigen Digid.

Stichting Belastingwinkel Rotterdam
Voor cliënten uit Rotterdam.
De belastingwinkel Rotterdam werkt alleen op afspraak.
Studenten van de Erasmus Universiteit bieden ondersteuning vanuit de belastingwinkelrotterdam.

Stichting Belastingwinkel Rotterdam verleent ieder jaar kosteloos hulp bij verschillende vraagstukken. Zij doen ook belastingaangiftes en je kan er terecht voor vragen.
Let op, het nummer 010-408 27 84 is alleen op maandag tussen 11:00 en 15:00 beschikbaar.

De vestigingen van de Belastingwinkel Rotterdam zijn jaarlijks geopend van halverwege september tot midden juni. Heb je tussentijds vragen, stuur dan een e-mail naar info@belastingwinkelrotterdam.nl

Centrum-Middelland 010 - 2680308
Dinsdagavond 18:00-20:00 uur

Het Oude Noorden 010 - 466 15 44
Woensdagavond 18:00-20:00

Zuid 010 - 7370265
Maandagavond 18:00-20:00 uur

Lage land 010 - 2867218
Woensdagavond 18:00 - 20:00 uur

Blaak 010-2867218
Dinsdagavond 17:30-20-00

Sociaal Raadslieden 
Voor belastingvraagstukken kan je ook terecht bij de sociaal raadslieden in jou gemeente. Bel via 14010 of de vraagwijzer bij jou in de buurt , om te kijken waar je terecht kan. Of kijk voor meer informatie de informatie over sociaal raadslieden

Huurtoeslag

Is je inkomen niet zo hoog en ben je veel geld kwijt aan je huur? Dan kun je misschien huurtoeslag krijgen. Zo houd je meer geld over voor andere noodzakelijke uitgaven dan je maandelijkse huur. Je krijgt geen huurtoeslag als je een te dure huurwoning hebt. In de wet staat dat de woning 'passend' moet zijn. Je ontvangt dan ook geen toeslag om in een dure villa te kunnen wonen als je maar net meer verdient dan het minimumloon.

Je huur mag dus niet te hoog zijn, maar ook je inkomen en vermogen niet. Voldoe je aan alle voorwaarden voor huurtoeslag, dan kan de toeslag berekend worden. De informatie over huurtoeslag is afkomstig van de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl
Bezoek deze website voor de meest recente informatie.

Let op!
Wijzigt er iets aan je inkomen, wordt deze bijvoorbeeld hoger, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de belastingdienst. Doe je dit niet dan heb je kans dat je achteraf  terug moetbetalen. Je bent dus zelf verantwoordelijk hiervoor.
Wijzigingen kan je doen door in te loggen met je DigiD.

Klik op de titel van het onderwerp waar je meer over wilt weten

Wanneer heb ik recht op huurtoeslag?

Of je huurtoeslag kunt krijgen, hangt onder andere af van je leeftijd, inkomen en woonsituatie. Voor 2019 geldt onder andere het volgende:

Jonger dan 18 jaar
Je kunt alleen huurtoeslag krijgen als je 18 jaar of ouder bent. Als je een partner of medebewoner hebt die wel ouder is dan 18 jaar, dan kan diegene huurtoeslag aanvragen.
Daarnaast zijn er ook uitzonderingen waardoor je wel voor je 18e huurtoeslag kunt ontvangen.

18-23 jaar:
Huur: maximaal € 424,44 
Inkomen alleenstaand: maximaal € 22.700
Inkomen samenwonend: maximaal € 30.825 
Vermogen per persoon (max 2 personen): maximaal € 30.360  

23 jaar tot AOW leeftijd:
Huur: maximaal € 720,42 
Inkomen alleenstaand: maximaal  € 22.700 
Inkomen samenwonend: maximaal € 30.825 
Vermogen per persoon (max 2 personen): maximaal € 30.360  

AOW leeftijd:
Huur alleenstaand: maximaal € 710,68 
Huur samenwonend: minimaals € 228,24 maximaal € 710,68
Inkomen alleenstaand: maximaal € 22.675
Inkomen samenwonend: maximaal € 30.800 
Vermogen: Klik hier om te weten welk vermogen je mag hebben.
 

LET OP: Er zijn meer voorwaarden. 
Deze voorwaarden én informatie over huurtoeslag bij bijzondere situaties, kun je vinden op www.belastingdienst.nl

Hoeveel huurtoeslag krijg ik?

Op www.belastingdienst.nl kan je een proefberekening maken.

Houd bij de proefberekening de volgende gegevens bij de hand:
- een overzicht van de actuele huurbedragen van je woning en
- één van de volgende documenten:

  • als je aangifte inkomstenbelasting doet: je laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting
  • als je geen aangifte inkomstenbelasting doet: je jaaropgaaf of loonstrook (bij meerdere werkgevers: jaaropgaven of loonstroken van elke werkgever)

Ook van je toeslagpartner en medebewoners heb je deze gegevens nodig.

LET OP: Je bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gegevens. Heb je een fout gemaakt dan corrigeert de belastingdienst dat achteraf. Het kan dus zijn dat je achteraf geld terug moet betalen.

Vraag je samen huurtoeslag aan, dan moeten jullie beide via Digid de aanvraag ondertekenen.

Zorgtoeslag

In de Zorgverzekeringswet staat dat je je voor ziektekosten móét verzekeren. De premie daarvoor is een fors bedrag. Mensen die een laag inkomen hebben kunnen daarom een toeslag krijgen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag. Het inkomen van je partner of huisgenoot telt hierbij ook mee.

In de Wet op de zorgtoeslag is geregeld dat niemand meer dan 5% van zijn of haar (gezins)inkomen betaalt aan zorgkosten. Ben je meer kwijt aan de premie, dan kun je recht hebben op zorgtoeslag.

De zorgtoeslag wordt alleen gegeven voor het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Voor de premie voor de aanvullende verzekering krijg je dus geen zorgtoeslag.

De informatie over zorgtoeslag is afkomstig van de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl
Bezoek deze website voor de meest recente informatie.

Let op!
Wijzigt er iets aan je inkomen, wordt deze bijvoorbeeld hoger, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de belastingdienst. Doe je dit niet dan heb je kans dat je achteraf  terug moetbetalen. Je bent dus zelf verantwoordelijk hiervoor.
Wijzigingen kan je doen door in te loggen met je DigiD.

Klik op de titel van het onderwerp waar je meer over wilt weten.

Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag?

Om zorgtoeslag voor 2019 te krijgen moet je:

  • ouder dan 18 jaar zijn
  • een Nederlandse zorgverzekering hebben
  • de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben
  • een inkomen hebben dat niet hoger is dan € 29.562 per jaar voor alleenstaanden, of € 37.885 als je samenwoont.
  • en een vermogen hebben onder een bepaalde grens. Klik hier om te weten te komen welke vermogensgrens bij jouw situatie hoort.


Meer informatie kan je krijgen via www.belastingdienst.nl

 

Hoeveel zorgtoeslag kan ik krijgen?

Op www.belastingdienst.nl kan je een proefberekening maken.

Houd bij de proefberekening één van de volgende documenten bij de hand:

  • als je aangifte inkomstenbelasting doet: je laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelastin
  • als je geen aangifte inkomstenbelasting doet: je jaaropgaaf of loonstrook (bij meerdere werkgevers: jaaropgaven of loonstroken van elke werkgever)

Ook van je toeslagpartner heb je deze gegevens nodig. Bij de aanvraag moeten jullie beide via Digid de aanvraag ondertekenen.

LET OP: Je bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gegevens. Heb je een fout gemaakt dan corrigeert de belastingdienst dat achteraf. Het kan dus zijn dat je achteraf geld terug moet betalen.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.
Hoe deze aangevraagd kan worden en wat de voorwaarden zijn, is terug te vinden op de site van belastingdienst.

Let Op! Verandert er iets in je inkomen geef dit dan door aan de belastingdienst, dit kan van invloed zijn op de hoogte van je toeslag.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is, net als de kindertoeslag, een bijdrage in de kosten voor kinderen onder de 18 jaar.

Niet alleen het inkomen telt mee, maar ook het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Hoe meer kinderen je hebt, hoe hoger je kindgebonden budget kan zijn.

Kindgebonden budget aanvragen is meestal niet nodig. Toch kan het zijn dat iemand niet automatisch een kindgebonden budget krijgt. In dat geval kan diegene zelf een aanvraag doen bij de belastingdienst via het aanvraag- en wijzigingsprogramma kindgebonden budget op  de site van de belastingdienst.
Op de website kan je ook berekenen hoeveel kingebonden budget je krijgt en welke voorwaarden er zijn.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een tegemoetkoming voor werkende ouders. Wanneer je werkt, een kind hebt onder de 12 jaar die minimaal 6 maanden bij de gemeente staat ingeschreven op je woonadres en door middel van werk je minimaal €4993,- verdiend per jaar heb je mogelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Deze korting hoef je niet aan te vragen, maar wordt meegenomen met de belastingaangifte. Let hier op dat je dit zelf doorgeeft bij je aangifte of nog extra controleert of het goed is opgenomen in de aangifte.

Op de site van de belastingdienst vind je hierover meer informatie.

Alimentatie

Als je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had ben je verplicht om elkaar na de scheiding financieel te onderhouden.

De bijdrage die de meest verdienende partner aan de ander betaald heeft partneralimentatie. Wat de hoogte van de partneralimentatie is, kan je samen met je ex-partner afspreken. Een advocaat, belastingadviseur of mediator kan daarbij helpen. Ook het Nibud geeft veel informatie over het berekenen van partneralimentatie.

Zijn er ook kinderen uit het huwelijk/samen zijn gekomen, dan zal er ook kinderalimentatie betaald moeten worden. De rechter heeft de hoogte hiervan bepaald. Nibud heeft ook informatie over kinderalimentatie  op hun site.

Als je partneralimentatie ontvangt of betaalt, heeft dat gevolgen voor de belastingaangifte en toeslagen.
Ontvang je partneralimentatie dan moet je de hoogte hiervan optellen bij je inkomen. Als je partneralimentatie betaald, dan mag je partneralimentatie die je betaalt, opgeven als aftrekpost in de aangifte. Daardoor wordt het jaarinkomen in de aangifte lager. De belastingdienst gaat voor de definitieve berekening van de toeslagen uit van dit jaarinkomen en daardoor heb je misschien recht op meer toeslagen. Geef je gewijzigde inkomen door met Mijn toeslagen.

Let op! Kinderalimentatie is niet aftrekbaar.
Kijk goed wat voor jou van toepassing is, je vind op de site van de belastingdienst meer informatie met uitleg over alimentatie.