Informatie

Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om je financiële zaken en administratie te regelen.

Als je een nuttig onderwerp weet? Laat het ons dan weten via het contactformulier.

Administratie

Het is verstandig om je administratie goed bij te houden. Zo houd je overzicht en controle en kun je schulden voorkomen. Maar het kan ook lastig zijn. Hier vind je een aantal tips die je daarbij kunnen helpen.

Klik op de titel van het onderwerp waar je meer over wilt weten.

BijlageGrootte
PDF icon Stroomschema financiën op orde brengen184.53 KB

Hoe krijg je overzicht?

Belangrijk voor je financiën is overzicht. Maar hoe krijg je dit overzicht en hoe houd je het overzichtelijk?

 • Doe regelmatig je administratie. Bijvoorbeeld 1 keer per week.
 • Bekijk de post, maak alles open en laat geen post liggen.
 • Betaal rekeningen en doe dit op tijd.
 • Berg papieren op die je moet bewaren. Hoe je dit kunt doen, vind je terug bij hoe houd je je administratie bij. Welke indeling je hiervoor kunt gebruiken vind je terug bij hoe deel je je administratie in.
 • Gooi papieren weg die je niet meer nodig hebt.
  Bij hoe lang bewaar ik wat, vind je terug hoelang je welke papieren kunt bewaren.
 • Het is logisch, maar geef niet meer uit dan je hebt. Gebruik hiervoor het 'voorbeeld formulier maandbegroting' die je hieronder vindt. Hiermee kun je berekenen hoeveel geld je nog over hebt voor eten, kleding, cadeautjes e.d., na het betalen van de vaste lasten.
 • Maak een jaaroverzicht van de maandelijkse te besteden bedragen. Zie hieronder voor de 'jaarbegroting besteedbaar bedrag'.
 • Probeer niet te lenen, maar spaar voor wat je graag wilt hebben. Schulden zijn makkelijk gemaakt, maar vaak erg moeilijk af te lossen. Denk daarom heel goed na of een lening nodig is. En of je voor langere tijd de maandelijks kosten van de lening terug kan betalen
 • Trap niet in verkooptrucs: ‘koop nu en betaal later’, ‘makkelijk geld lenen’ enz. Je zult het uiteindelijk toch moeten betalen.
 • Vraag op tijd ondersteuning als je er niet meer uitkomt!

Hoe om te gaan met instanties?

Algemeen:

 • Geef wijzigingen in je persoonlijke situatie altijd door aan instanties waar je geld van krijgt, zoals de belastingdienst en uitkerende instanties. Bijvoorbeeld als je gaat werken, vrijwilligerswerk gaat doen, gaat samenwonen of als je gaat verhuizen.
 • Bewaar alle papieren goed!

Post:

 • Lees brieven altijd goed door.
 • Als je iets naar een instantie stuurt, maak voor jezelf altijd een kopietje en schrijf erop wanneer je het verstuurd hebt.
 • Als je iets belangrijkst moet versturen, dan kun je dit ‘aangetekend doen. Dit betekent dat de ontvanger moet tekenen als hij het ontvangt. Dit wordt dan bij de bezorger genoteerd en opgeslagen. Zo kun jij bewijzen dat je het hebt opgestuurd. LET OP: Een brief aangetekend opsturen, kost wel geld!
 • Heb je weinig geld of is dat wat je moet posten niet heel belangrijk, maar wil je wel weten of het ontvangen is, dan kun je altijd een paar dagen later bellen om te vragen of ze het binnen gekregen hebben.

Telefoneren:

 • Als je telefonisch contact hebt met een instantie, zorg er dan voor dat je voor jezelf de datum, tijdstip en de naam van de persoon waarmee je spreekt noteert.
 • Wanneer je belt naar een instantie, bedenk dan van te voren goed wat je wil vragen en welke informatie je nodig hebt. Zorg dat je die informatie hebt gekregen, wanneer je weer ophangt. Als dat niet mogelijk is, maakt dan duidelijke vervolg afspraken.
 • Wanneer je iets niet begrijpt, vraag dan net zo lang door tot je het wel begrijpt.

Afspraken maken:

 • Als je afspraken maakt, vraag dan om een schriftelijke (post of e-mail) bevestiging.
 • Houd je aan de gemaakte afspraken. Als dat om de één of andere manier niet lukt, neem dan contact op met de betreffende instantie om ze op de hoogte te brengen.
 • Als de instantie zich niet aan de gemaakte afspraak houdt, neem dan zelf contact met die instantie op.

Krijg je geld van een instantie?:

 • Krijg je een geldbedrag van een instantie? Maak het dan niet direct op, maar kijk eerst of je er echt recht op hebt en of de gegevens kloppen die er zijn gebruikt.
 • Kijk bij geld bedragen ook of het gaat over netto bedragen of bruto bedragen (moet er nog belasting over worden betaald?). Bruto is het bedrag waar nog belasting e.d. over betaald moet worden. Netto is het bedrag dat je overhoudt.

 

Hoe houd je je administratie bij?

Wat heb je nodig?
Wat je minimaal nodig hebt, is het volgende:

 • mappen, minimaal 2
 • tabbladen, het liefst 20
 • perforator
 • de papieren die je op moet bergen

Indeling
Het is verstandig om je administratie per categorie te ordenen. Dit doe je door gebruik te maken van tabbladen. Zo kan je alles wat bij elkaar hoort achter een tabblad stoppen.
Bij hoe deel je je administratie in hebben we de meest voorkomende administratieve onderwerpen genomen en deze op een zo logisch mogelijke manier op volgorde gezet. Je kan natuurlijk zelf onderwerpen weglaten of toevoegen die met jouw situatie te maken hebben.

Bankafschriften
Bankafschriften en afschriften van spaarrekeningen bewaar je in aparte mapjes. Voor elke andere rekening gebruikt je een ander mapje. Tegenwoordig zijn er ook veel banken die alleen digitaal bankafschriften verstrekken.

Garantiebewijzen
Het is ook handig om een aparte map of doos te gebruiken voor bonnen en garantiebewijzen. Je kunt overwegen om hierbij ook gebruiksaanwijzingen te bewaren.

Veel succes en misschien zelfs veel plezier!

 

<

Hoe lang bewaar je wat?

Administratie bijhouden betekent papieren opbergen en bewaren. Maar hoe lang bewaar je welke papieren?  Dat is niet altijd even duidelijk. Dit is voor particulieren niet wettelijk geregeld. Wel is het zo dat de belastingdienst je achteraf nog kan vragen om bepaalde papieren tot 5 jaar terug aan te leveren.

Digitaal
Tegenwoordig maken veel mensen gebruik van de computer. Je kunt b.v. inloggen bij je energiemaatschappij of bij het telecombedrijf waar je een abonnement bij hebt en daar alle gegevens terug vinden. Met je DigiD kan je inloggen bij overheidsinstanties. Als je hier gebruik van maakt, is het niet noodzakelijk om ook nog papieren versies te bewaren.

Richtlijn
We geven hieronder een richtlijn hoe lang je bepaalde papieren kunt bewaren.
 

 • Arbeidscontract
  zolang je contract loopt
 • Loonstrookjes of uitkeringsgegevens
  1 jaar
 • Jaaropgave
  5 jaar
 • Jaarafrekeningen van b.v. energie
  2 jaar
 • Belastingpapieren
  5 jaar
 • Verzekeringspolissen
  lopende polissen
 • Contracten van abonnementen
  lopende contracten
 • Garantiebewijzen
  gedurende de garantieperiode
 • Bankafschriften
  5 jaar
 • Kopie van je belastingaangiften
  tot je definitieve aanslag

Hoe deel je je admininistratie in?

Hier vind je een indeling die je kunt gebruiken voor je papieren. Ook wordt er over sommige onderwerpen meer informatie gegeven.

Als je op de titel van het tabblad klikt, krijg je meer uitleg over dat onderwerp.

Lopende zaken

Hier kan worden bijgehouden:

 • welke instanties er gebeld moeten worden
 • welke rekeningen er nog moeten worden betaald
 • welke andere administratieve zaken nog gedaan moeten worden.

Het is verstandig om 1 x per week de administratie te doen. Zie hoe krijg je overzicht wat hier allemaal onder valt. Als je dit 1 x per week doet, loopt het niet op en blijft het overzichtelijk.

Salaris uitkering en pensioen

Bewaar hier:

 • salarisstroken
 • uitkeringsstroken
 • jaaropgaven van de afgelopen 5 jaar
 • arbeidscontracten
 • enzovoorts

Andere Inkomsten

Bewaar hier de papieren over:

 • huurtoeslag
 • zorgtoeslag
 • kinderbijslag 
 • studiefinanciering
 • enzovoorts

 

Woning

Huur je een woning, bewaar hier dan:

 • het huurcontract van je huidige woning
 • papieren over veranderingen van de huur
 • enzovoorts

Mogelijk heb je recht op huurtoeslag.

Heb je een woning gekocht, bewaar hier dan:

 • het koopcontract van je huidige woning
 • papieren over de WOZ waarde van het huis
 • evt. papieren van de Vereniging van Eigenaren
 • enzovoorts

Gas, elektriciteit en water

Je kunt prijzen van energieleveranciers vergelijken bij verschillende websites zoals bijvoorbeeld
www.energievergelijken.nl 
www.pricewise.nl/energie/energie-vergelijken 

Je betaalt apart voor het gebruik van water. Dit wordt door een ander bedrijf geleverd dan door de energieleverancier

 Bewaar hier:

 • de (betaalde) rekeningen voor gas, water en elektriciteit 
 • de jaarafrekeningen
 • enzovoorts

.

gemeentelijke heffingen en waterschap

Bewaar hier de papieren en aanslagen:

 • onroerende zaakbelasting
 • rioolrecht
 • waterschapsheffingen
 • hondenbelasting
 • enzovoorts

Mogelijk kan je kwijtschelding krijgen voor de gemeentelijke heffingen en waterschapsbelasting. Meer informatie kun je opvragen bij de gemeente waarin je woont.

Identiteitsbewijzen

 Bewaar hier:

 • de nummers van je identiteitskaart of je paspoort
 • de nummers van je rijbewijs
 • enzovoorts

Tip:
Schrijf op tot wanneer je identiteitsbewijs geldig is.
Je kunt ook hier kopietjes van de identiteitsbewijzen te bewaren.

 

Telefoon, internet en tv

Bewaar hier:
 • contracten
 • abonnementen
 • algemene voorwaarden
 • (betaalde) rekeningen van het afgelopen jaar
 • enzovoorts

Belasting

 Bewaar hier:

 • je BSN
 • rekeningen van aftrekbare kosten
 • jaaropgaven
 • overzichten van je betaal- en spaarrekeningen
 • kopieën van de aangifte Inkomensbelasting
 • aanslagen van de Inkomstenbelasting
 • enzovoorts

Zorgverzekering

Het is Nederland verplicht om een zorgverzekering te hebben. Heb je dit niet dan krijg je een boete opgelegd.
Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, heb je mogelijk recht op zorgtoeslag.

Bewaar hier:

 • polissen van de zorgverzekeraar
 • overzicht van de polisvoorwaarden
 • andere berichten van je zorgverzekeraar
 • alle rekeningen die vallen onder de zorgverzekering, zoals rekeningen van de tandarts, medicijnen e.d.
 • enzovoort

WLZ / WMO

Bewaar hier de papieren van:

 • het CAK
 • het CIZ
 • het Zorgkantoor
 • gemeente, WMO loket
 • enzovoorts

Inboelverzekering

Als er ingebroken wordt in je huis of er is brand uitgebroken, dan kan een inboedelverzekering de kosten hiervoor vergoeden.

Aan verzekeringen zijn voorwaarden verbonden. Zorg ervoor dat je, voordat je een verzekering afsluit, weet wat deze voorwaarden zijn!

Woon je binnen een woonvoorziening van Pameijer? Dan ben je automatisch verzekerd tot €15.000. Alleen als je spullen meer waard zijn is het verstandig om een eigen inboedelverzekering te nemen. Anders is dit niet nodig. 

Bewaar hier:

 • polisblad
 • polisvoorwaarden
 • enzovoorts

Aansprakelijkheidsverzekering particulieren (avp)

Als je, zonder opzet iets kapot maakt van een ander, dan kan deze verzekering de kosten hiervoor vergoeden.

Aan verzekeringen zijn voorwaarden verbonden. Zorg ervoor dat je, voordat je een verzekering afsluit, weet wat deze voorwaarden zijn!

Woon je binnen een woonvoorziening van Pameijer? Dan ben je automatisch verzekerd en hoef je niet zelf een AVP af te sluiten.

Bewaar hier:

 • polis
 • polisvoorwaarden
 • enzovoorts

Uitvaartverzekering

Met deze verzekering zorg je ervoor dat jouw nabestaanden geen hoge rekening krijgen voor jouw uitvaart.

Aan verzekeringen zijn voorwaarden verbonden. Zorg ervoor dat je, voordat je een verzekering afsluit, weet wat deze voorwaarden zijn!

Bewaar hier: 

 • polis
 • polisvoorwaarden
 • enzovoorts

 

Andere verzekering

Aan verzekeringen zijn voorwaarden verbonden. Zorg ervoor dat je, voordat je een verzekering afsluit, weet wat deze voorwaarden zijn!

Bewaar achter dit tabblad de laatste polissen en de polisvoorwaarden van verzekeringen die hier verder nog niet aan bod zijn gekomen.

Als je veel verzekeringen hebt, is het handig om van elke verzekering een apart tabblad te maken.

Vervoer

Bewaar hier papieren die betrekking hebben op:

 • OV abonnementen
 • framenummers van fietsen
 • APK-keuring auto
 • Motorrijtuigenbelasting
 • enzovoorts

Abonnementen en contributies

Bewaar hier:

 • betaalde rekeningen van abonnementen van tijdschriften
 • contributies aan bijvoorbeeld goede doelen of sportclubs
 • enzovoorts

Tip:
Schrijf bij je abonnement:

 • wanneer het abonnement verloopt
 • per wanneer het abonnement kan of moet worden opgezegd.

Handig:
Er zijn standaard opzegbrieven, via consuwijzer  vind je een opzet hiervoor.

Bankrekeningen, spaarrekeningen en beleggingen

Bewaar hier:

 • algemene voorwaarden van de bank
 • lijstje met bankrekeningnummers, bankpasnummers, naam van de bank en het telefoonnummer van de bank
 • contracten en voorwaarden van spaarrekeningen
 • enzovoorts

Bewaar hier NIET de pincodes.

Afschriften van de bank bewaar je in aparte mapjes. In veel gevallen is dat ook digitaal.
 

Leningen

Bewaar hier:

 • contracten van leningen
 • algemene voorwaarden
 • aflossingsoverzichten
 • enzovoorts

Let op:
Een lening kun je eenvoudig afsluiten. Maak er niet te snel gebruik van. Schulden zijn makkelijk gemaakt, maar vaak erg moeilijk af te lossen.
Denk daarom heel goed na of een lening nodig is. En of je voor langere tijd de maandelijks kosten van de lening terug kan betalen
Heb je financiële problemen?
Vraag hulp of ondersteuning van de begeleiding!
 

Tip:
Heb je meerdere leningen? Dan is het handig om een nieuw tabblad te maken voor elke lening

Extra tabblad

Mis je nog een onderwerp? Voeg het zelf toe!
Zoals eerder geschreven, kun je zelf bepalen hoe jij de indeling van je administratie wil en welke onderwerpen op jou van toepassing zijn.

Voorbeeldbrieven

Vergeet niet een kopie voor je zelf te maken! Is het erg belangrijk, laat de brief dan aangetekend bezorgen. Dit kost wel geld, maar je hebt dan bewijs dat je de brief gestuurd hebt.

Je kunt meer voorbeeldbrieven vinden op www.juridischloket.nlwww.zelfjeschuldenregelen.nl en www.consuwijzer.nl

Budgettrainingen

Goed omgaan met je geld is moeilijk. Hoe krijg je overzicht van wat je elke maand binnen krijgt en wat je elke maand weer uitgeeft? Waar bewaar je welke papieren, wanneer kun je grote uitgaven verwachten....

Op deze website kun je al veel informatie hierover vinden. Maar er worden ook cursussen voor gegeven. Als je op de bijlage klikt, krijg je een overzicht van de cursussen buiten Pameijer. Weet je zelf nog een cursus die hier niet bij staat, laat het ons dan weten!

 

 

 

BijlageGrootte
PDF icon budgettrainingen_versie_10_2017.pdf73.27 KB

AOW leeftijd en dan?

Als je de AOW (Algemene Ouderdoms Wet) leeftijd bereikt, gaan er financiële zaken veranderen.
Hieronder vind je een aantal onderwerpen die hier over gaan.

Meer informatie is ook te vinden via:
- Rijksoverheid
- SVB
- Pensioenkijker
- Nibud

AOW

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt een ouderdomspensioen op minimumniveau voor de Nederlandse bevolking. De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog. Je ontvangt je 1e AOW-uitkering op de dag dat je de AOW-leeftijd bereikt. Als je een andere uitkering hebt, stopt deze 1 dag eerder. Je kan je AOW leeftijd zelf berekenen om te zien wanneer deze ingaat. 

Je ontvangt ongeveer 5 maanden voor je de AOW-leeftijd bereikt een brief van de Sociale Verzekeringsbank over je AOW-pensioen in je digitale berichtenbox van de overheid. Met de informatie in die brief kun je je AOW-pensioen aanvragen. Dit kunt je doen via internet met je Digid code. Houd bij uw aanvraag het volgende bij de hand:

 • je IBAN rekeningnummer
 • als je buiten Nederland hebt gewerkt: ingescande bewijsstukken van werken buiten Nederland, en/of een buitenlands overzicht van verzekerde perioden.

Je woonsituatie bepaalt hoeveel AOW-pensioen je krijgt.
Via de SVB vind je de bedragen van de AOW in verschillende situaties.

Meer informatie over de AOW en een handig filmpje hoe je digitaal de AOW aanvraagt vind je op de site van de SVB.

Aanvullend pensioen

De meeste mensen die werken, krijgen behalve AOW ook een pensioen via hun werk. Dat heet een aanvullend pensioen.
Een aanvullend pensioen kan op verschillende manieren worden geregeld. De meeste werkgevers regelen het bij een pensioenfonds. Vaak werkt een pensioenfonds voor een hele sector. Zo is het PFZW het pensioenfonds voor de sector Zorg en Welzijn en het ABP voor onderwijs- en overheidspersoneel.
Andere werkgevers sluiten voor hun werknemers een pensioenverzekering af bij een verzekeringsmaatschappij. Sommige werkgevers hebben helemaal geen pensioenregeling. Dan moet je je pensioen zelf regelen. Ook mensen die zelfstandig werken moeten hun pensioen zelf regelen. Dat kan bijvoorbeeld met een lijfrenteverzekering.

Heb je vragen of mis je een pensioen dan kun je contact opnemen met de Servicedesk van mijn pensioenoverzicht:

Telefoonnummer: 020-7512870
E-Mail:  info@stichtingpensioenregister.nl 

 

Pensioenopbouw bij WW / WAO / WIA

Met een WW-uitkering bouw je geen pensioen op.

De pensioenopbouw van WAO'ers en WIA'ers is niet met een wet geregeld. Ieder pensioenfonds bepaalt zelf of je pensioen blijft opbouwen tijdens je WIA- of WAO-uitkering. Bij de meeste pensioenfondsen loopt de pensioenopbouw in elk geval door als u volledig arbeidsongeschikt bent. Ben je gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Dan kan het zijn dat de pensioenopbouw stopt. Vraag bij je pensioenfonds hoe het zit. Voor het deel dat je nog in loondienst werkt, bouw je natuurlijk wel pensioen op.

Belangrijk om te weten: bij veel pensioenfondsen moet jezelf melden dat je een uitkering krijgt, anders stopt je pensioenopbouw. Geef het ook door als je arbeidsongeschiktheidspercentage verandert. Informeer bij je pensioenfonds aan welke regels je je moet houden.

Werk je in een aangepaste functie met een lager loon en bouw je daardoor ook een lager pensioen op? Sommige pensioenfondsen zijn bereid om je pensioenopbouw te houden zoals die was. Informeer hiernaar bij je pensioenfonds.

Over je AOW hoef je je in ieder geval geen zorgen te maken: zolang je in Nederland woont, bouw je AOW-pensioen op.

Meer informatie over pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid via de site van de rijksoverheid.
 

Werken na je AOW leeftijd

Als je na je pensioen wilt doorwerken, moet je mogelijk een nieuw arbeidscontract afsluiten. Je bent bovendien niet meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Wordt je als AOW-gerechtigde ziek? Dan moet de werkgever je loon maximaal 13 weken doorbetalen. Dit was 2 jaar. Ook kan de werkgever tijdens de eerste 13 weken van je ziekte niet ontslaan. Als je minder dan 13 weken of helemaal geen recht op loondoorbetaling bij ziekte hebt, dan heb je recht op een Ziektewet-uitkering van maximaal 13 weken.

Het is dus belangrijk om je goed te (laten) informeren als je wilt doorwerken!
Je ontvangt daarentegen wel een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) en eventueel een ouderdomspensioen van je werkgever.

Meer informatie over o.a. je rechten, je arbeidscontract en waar je wel of niet meer voor verzekerd bent, kun je via de site van de Rijksoverheid terugvinden.

 

Bankrekening en IBAN

Je hebt een bankrekening nodig waarop je loon, uitkering of studiefinanciering gestort kan worden. Daarnaast moeten er natuurlijk ook rekeningen van worden betaald.

Soorten bankrekeningen
Heel simpel gezegd zijn er 2 soorten bankrekeningen; een betaalrekening en een spaarrekening. Bij zowel de betaalrekening als spaarrekeningen worden vaak verschillende soorten aangeboden door banken met bijv. verschillende rentes.

Zoals je waarschijnlijk al verwacht is de betaalrekening alleen voor het betalen van rekeningen en het ontvangen van inkomen. De spaarrekening is bedoeld om geld te sparen voor een langere periode. Over dit gespaarde geld ontvang je rente van de bank. Het verschilt per hoogte van het bedrag en per rekening hoeveel rente je ontvangt. Kijk hier goed naar wanneer je een rekening wilt afsluiten!

Je hebt ook de mogelijkheid om een internetrekening te nemen. Dat is eigenlijk ook gewoon een betaal of spaarrekening maar dan via internet. 

Je kan ook via PayPal rekeningen betalen. Dit is een online betaaldienst en wordt gekoppeld aan je normale betaalrekening of aan een creditcard

Een bankrekening openen
Als je hebt gekeken bij welke bank je een rekening wilt openen is het belangrijk om ook te kijken naar wat voor bankrekening je wilt hebben. Zorg er in ieder geval voor dat je niet rood kan staan op je bankrekening, dit kost je vaak veel geld!

Wanneer je hebt besloten welke bankrekening je wilt kan je soms online of anders bij een kantoor van de bank de rekening openen. Het hebben van een bankrekening kost wel geld, vaak wordt dit per kwartaal afgeschreven van je rekening. Houd hier rekening mee, en let hier ook op bij het zoeken naar een goede bankrekening.

IBAN nodig bij betalingen
IBAN is jouw bankrekeningnummer. IBAN is bedacht om makkelijker te kunnen betalen tussen verschillende landen.

In Nederland bestaat je IBAN uit 6 letters en 12 cijfers. NL betekent Nederland. Daarna komen er twee cijfers. Dit is het controle getal. Hieraan kan de bank zien of een IBAN dat je ergens hebt ingevuld klopt. Na het controle getal staan vier letters die laten zien bij welke bank jij een rekening hebt. Aan het eind staan tien cijfers. Dat is jouw oude bankrekeningnummer met één of meer nullen ervoor. Jouw IBAN kan je vinden op je eigen bankpas. Vanaf nu moet je altijd als je geld over wil maken het IBAN nummer gebruiken. 

 

 

 

Beheren van je financiën

Als je 18 jaar bent, ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen geldzaken. Ben je (tijdelijk) niet in staat om zelf je inkomen te beheren? Dan kan je dat uitbesteden aan iemand anders. Bijvoorbeeld een inkomensbeheerder of een bewindvoerder.
Pameijer werkt sinds 1 januari 2013 samen met inkomensbeheerder CAV.

Bewindvoering moet door de rechter uitgesproken worden. Inkomensbeheer of bewindvoering kan uitgevoerd worden door een instantie, maar ook door iemand uit je eigen omgeving. Bijvoorbeeld één van je ouders of je broer of zus.
Kijk voor meer informatie over bewindvoering op rijksoverheid. Hieronder kun je een folder downloaden met onder andere informatie over bewindvoering.
 

Belasting

Krijg je loon of een uitkering? Dan heeft je werkgever of uitkeringsinstantie daarover belasting berekend. Hij houdt deze belasting in op je loon of uitkering en draagt deze af aan de belastingdienst.

Verplicht:
Als de Belastingdienst je een aangiftebrief toestuurt, ben je verplicht aangifte te doen. Doe je dat niet, dan krijg je een boete en legt de belastingdienst zelf een aanslag op. De Belastingdienst bepaalt dan wat je moet betalen.

Niet verplicht:
Heb je geen aangiftebrief ontvangen? En denk je dat je te veel belasting hebt betaald? Dan ben je niet verplicht aangifte te doen. Je kan wel aangifte doen als je dat zelf wilt.

Jongeren:
Heb je niet het hele jaar gewerkt? Of was je maand- of weekloon erg wisselend? Dan kun je te veel loonheffing (belasting) betaald hebben.
Dat te veel betaalde bedrag kun je terugvragen bij de belasting.
Meer informatie kan je terugvinden op belastingdienst.
Er is ook een studenten- en scholierenregeling  i.v.m. de belasting.

Algemene Heffingskorting
Een heffingskorting is een korting op de inkomstenbelasting. Je hoeft dan minder belasting te betalen. De algemene heffingskorting is een vast bedrag en mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toegepast worden.

LET OP: Heb je 2 verschillende bronnen van inkomsten, bijvoorbeeld een uitkering en een baan? Dan mag er maar 1 x algemene heffingskorting gegeven worden!

Als de algemene heffingskorting op de uitkering én op het loon gegeven wordt, wordt er te weinig belasting betaald en zal je dit dus achteraf weer terug moeten betalen aan de Belastingdienst. Op de loonbelastingverklaring die je krijgt bij een nieuwe baan of uitkering, kun je aangeven of de algemene heffingskorting wel of niet toegepast moet worden.Hier vind je informatie over de belastingaangifte en de toeslagen.

Digitale berichtenbox

Digitale post van de belastingdienst

Vanaf 2017 zal er steeds minder post binnen komen en wordt het digitaal verstuurd naar je digitale berichtenbox . Vorig jaar werd het nog dubbel gedaan doormiddel van een brief op de deurmat en in je berichtenbox, dit wordt dus afgebouwd. De digitale berichtenbox is een soort brievenbus op de computer. Je kan alleen in deze brievenbus komen door in te loggen met je eigen DigiD code. Zo kan niemand anders behalve jij bij je persoonlijke post. Om gebruik te kunnen maken van je berichtenbox moet je dus wel een DigiD code hebben.
 
Vervolgens moet je eerst je digitale berichtenbox activeren, voordat je deze kan gebruiken. Hoe je dat doet kan je in het uitleg filmpje zien. Let op: Dit filmpje kan je alleen in Chrome bekijken. 

Als je de berichtenbox geactiveerd hebt, kan je daar al je berichten inzien. Je kan daar ook een email adres invullen. Als er dan nieuwe berichten binnen komen krijg je een email bericht om je hierop te wijzen. Naast de belastingdienst werken er op dit moment ook al verschillende andere organisaties met de berichtenbox zoals UWV, DUO en sommige gemeenten.


 

BijlageGrootte
PDF icon digitale_post_belastingdienst.pdf481.73 KB

Belastingaangifte

Om belasting aangifte te kunnen doen heb je een digid nodig.

Voor het doen van belastingaangifte, heb je een aantal brieven en formulieren nodig. Naast een aantal standaard papieren, neem je ook de papieren mee die op jou situatie van toepassing zijn om van heffingskortingen gebruik te kunnen maken. Welke papieren je nodig hebt voor het doen van de belasting aangifte 2018 vind je op de site van de belastingdienst.

Hulp bij belastingaangifte
Als je zelf niet in staat bent om je belastingaangifte te doen, dan kun je hieronder  adressen vinden die hulp kunnen bieden bij het invullen van de belastingpapieren.

Regionale Belastingkantoren
Ouderen en mensen met een laag inkomen kunnen gratis een persoonlijke invulhulp krijgen bij een regionaal belastingkantoor.
Via de BelastingTelefoon 0800-0543 kun je daarvoor een afspraak maken. Een overzicht van regionale belastingkantoren vind je op de website van de Belastingdienst.

Diverse
Ouderen bonden (bijvoorbeeld de ANBO, PCOB, Unie KBO), vakbonden (bijvoorbeeld de FNV, CNV en de Unie) e.d. kunnen ook helpen bij de belastingaangifte. Vaak moet je wel lid zijn van de betreffende vereniging om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening. Soms wordt er een klein bedrag gevraagd voor de invulondersteuning. Kijk voor meer informatie op de site van de betreffende bond.

Buurthuizen / wijkcentra bieden vaak ook hulp bij het invullen van belastingpapieren. Informeer hiernaar bij de buurtcentra en wijkcentra bij jou in de buurt. Let op! als je de belasting door derden laat invullen doe dit dan via een machtigingscode en niet via je eigen Digid.

Stichting Belastingwinkel Rotterdam
Voor cliënten uit Rotterdam.
De belastingwinkel Rotterdam werkt alleen op afspraak.
Studenten van de Erasmus Universiteit bieden ondersteuning vanuit de belastingwinkelrotterdam.

Stichting Belastingwinkel Rotterdam verleent ieder jaar kosteloos hulp bij verschillende vraagstukken. Zij doen ook belastingaangiftes en je kan er terecht voor vragen.
Let op, het nummer 010-408 27 84 is alleen op maandag tussen 11:00 en 15:00 beschikbaar.

De vestigingen van de Belastingwinkel Rotterdam zijn jaarlijks geopend van halverwege september tot midden juni. Heb je tussentijds vragen, stuur dan een e-mail naar info@belastingwinkelrotterdam.nl

Centrum-Middelland 010 - 2680308
Dinsdagavond 18:00-20:00 uur

Het Oude Noorden 010 - 466 15 44
Woensdagavond 18:00-20:00

Zuid 010 - 7370265
Maandagavond 18:00-20:00 uur

Lage land 010 - 2867218
Woensdagavond 18:00 - 20:00 uur

Blaak 010-2867218
Dinsdagavond 17:30-20-00

Sociaal Raadslieden 
Voor belastingvraagstukken kan je ook terecht bij de sociaal raadslieden in jou gemeente. Bel via 14010 of de vraagwijzer bij jou in de buurt , om te kijken waar je terecht kan. Of kijk voor meer informatie de informatie over sociaal raadslieden

Huurtoeslag

Is je inkomen niet zo hoog en ben je veel geld kwijt aan je huur? Dan kun je misschien huurtoeslag krijgen. Zo houd je meer geld over voor andere noodzakelijke uitgaven dan je maandelijkse huur. Je krijgt geen huurtoeslag als je een te dure huurwoning hebt. In de wet staat dat de woning 'passend' moet zijn. Je ontvangt dan ook geen toeslag om in een dure villa te kunnen wonen als je maar net meer verdient dan het minimumloon.

Je huur mag dus niet te hoog zijn, maar ook je inkomen en vermogen niet. Voldoe je aan alle voorwaarden voor huurtoeslag, dan kan de toeslag berekend worden. De informatie over huurtoeslag is afkomstig van de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl
Bezoek deze website voor de meest recente informatie.

Let op!
Wijzigt er iets aan je inkomen, wordt deze bijvoorbeeld hoger, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de belastingdienst. Doe je dit niet dan heb je kans dat je achteraf  terug moetbetalen. Je bent dus zelf verantwoordelijk hiervoor.
Wijzigingen kan je doen door in te loggen met je DigiD.

Klik op de titel van het onderwerp waar je meer over wilt weten

Wanneer heb ik recht op huurtoeslag?

Of je huurtoeslag kunt krijgen, hangt onder andere af van je leeftijd, inkomen en woonsituatie. Voor 2019 geldt onder andere het volgende:

Jonger dan 18 jaar
Je kunt alleen huurtoeslag krijgen als je 18 jaar of ouder bent. Als je een partner of medebewoner hebt die wel ouder is dan 18 jaar, dan kan diegene huurtoeslag aanvragen.
Daarnaast zijn er ook uitzonderingen waardoor je wel voor je 18e huurtoeslag kunt ontvangen.

18-23 jaar:
Huur: maximaal € 424,44 
Inkomen alleenstaand: maximaal € 22.700
Inkomen samenwonend: maximaal € 30.825 
Vermogen per persoon (max 2 personen): maximaal € 30.360  

23 jaar tot AOW leeftijd:
Huur: maximaal € 720,42 
Inkomen alleenstaand: maximaal  € 22.700 
Inkomen samenwonend: maximaal € 30.825 
Vermogen per persoon (max 2 personen): maximaal € 30.360  

AOW leeftijd:
Huur alleenstaand: maximaal € 710,68 
Huur samenwonend: minimaals € 228,24 maximaal € 710,68
Inkomen alleenstaand: maximaal € 22.675
Inkomen samenwonend: maximaal € 30.800 
Vermogen: Klik hier om te weten welk vermogen je mag hebben.
 

LET OP: Er zijn meer voorwaarden. 
Deze voorwaarden én informatie over huurtoeslag bij bijzondere situaties, kun je vinden op www.belastingdienst.nl

Hoeveel huurtoeslag krijg ik?

Op www.belastingdienst.nl kan je een proefberekening maken.

Houd bij de proefberekening de volgende gegevens bij de hand:
- een overzicht van de actuele huurbedragen van je woning en
- één van de volgende documenten:

 • als je aangifte inkomstenbelasting doet: je laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting
 • als je geen aangifte inkomstenbelasting doet: je jaaropgaaf of loonstrook (bij meerdere werkgevers: jaaropgaven of loonstroken van elke werkgever)

Ook van je toeslagpartner en medebewoners heb je deze gegevens nodig.

LET OP: Je bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gegevens. Heb je een fout gemaakt dan corrigeert de belastingdienst dat achteraf. Het kan dus zijn dat je achteraf geld terug moet betalen.

Vraag je samen huurtoeslag aan, dan moeten jullie beide via Digid de aanvraag ondertekenen.

Zorgtoeslag

In de Zorgverzekeringswet staat dat je je voor ziektekosten móét verzekeren. De premie daarvoor is een fors bedrag. Mensen die een laag inkomen hebben kunnen daarom een toeslag krijgen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag. Het inkomen van je partner of huisgenoot telt hierbij ook mee.

In de Wet op de zorgtoeslag is geregeld dat niemand meer dan 5% van zijn of haar (gezins)inkomen betaalt aan zorgkosten. Ben je meer kwijt aan de premie, dan kun je recht hebben op zorgtoeslag.

De zorgtoeslag wordt alleen gegeven voor het basispakket van de Zorgverzekeringswet. Voor de premie voor de aanvullende verzekering krijg je dus geen zorgtoeslag.

De informatie over zorgtoeslag is afkomstig van de website van de belastingdienst: www.belastingdienst.nl
Bezoek deze website voor de meest recente informatie.

Let op!
Wijzigt er iets aan je inkomen, wordt deze bijvoorbeeld hoger, geef dit dan zo snel mogelijk door aan de belastingdienst. Doe je dit niet dan heb je kans dat je achteraf  terug moetbetalen. Je bent dus zelf verantwoordelijk hiervoor.
Wijzigingen kan je doen door in te loggen met je DigiD.

Klik op de titel van het onderwerp waar je meer over wilt weten.

Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag?

Om zorgtoeslag voor 2019 te krijgen moet je:

 • ouder dan 18 jaar zijn
 • een Nederlandse zorgverzekering hebben
 • de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben
 • een inkomen hebben dat niet hoger is dan € 29.562 per jaar voor alleenstaanden, of € 37.885 als je samenwoont.
 • en een vermogen hebben onder een bepaalde grens. Klik hier om te weten te komen welke vermogensgrens bij jouw situatie hoort.


Meer informatie kan je krijgen via www.belastingdienst.nl

 

Hoeveel zorgtoeslag kan ik krijgen?

Op www.belastingdienst.nl kan je een proefberekening maken.

Houd bij de proefberekening één van de volgende documenten bij de hand:

 • als je aangifte inkomstenbelasting doet: je laatste (voorlopige) aanslag inkomstenbelastin
 • als je geen aangifte inkomstenbelasting doet: je jaaropgaaf of loonstrook (bij meerdere werkgevers: jaaropgaven of loonstroken van elke werkgever)

Ook van je toeslagpartner heb je deze gegevens nodig. Bij de aanvraag moeten jullie beide via Digid de aanvraag ondertekenen.

LET OP: Je bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste gegevens. Heb je een fout gemaakt dan corrigeert de belastingdienst dat achteraf. Het kan dus zijn dat je achteraf geld terug moet betalen.

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang.
Hoe deze aangevraagd kan worden en wat de voorwaarden zijn, is terug te vinden op de site van belastingdienst.

Let Op! Verandert er iets in je inkomen geef dit dan door aan de belastingdienst, dit kan van invloed zijn op de hoogte van je toeslag.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is, net als de kindertoeslag, een bijdrage in de kosten voor kinderen onder de 18 jaar.

Niet alleen het inkomen telt mee, maar ook het aantal kinderen jonger dan 18 jaar. Hoe meer kinderen je hebt, hoe hoger je kindgebonden budget kan zijn.

Kindgebonden budget aanvragen is meestal niet nodig. Toch kan het zijn dat iemand niet automatisch een kindgebonden budget krijgt. In dat geval kan diegene zelf een aanvraag doen bij de belastingdienst via het aanvraag- en wijzigingsprogramma kindgebonden budget op  de site van de belastingdienst.
Op de website kan je ook berekenen hoeveel kingebonden budget je krijgt en welke voorwaarden er zijn.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

De inkomensafhankelijke combinatiekorting is een tegemoetkoming voor werkende ouders. Wanneer je werkt, een kind hebt onder de 12 jaar die minimaal 6 maanden bij de gemeente staat ingeschreven op je woonadres en door middel van werk je minimaal €4993,- verdiend per jaar heb je mogelijk recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Deze korting hoef je niet aan te vragen, maar wordt meegenomen met de belastingaangifte. Let hier op dat je dit zelf doorgeeft bij je aangifte of nog extra controleert of het goed is opgenomen in de aangifte.

Op de site van de belastingdienst vind je hierover meer informatie.

Alimentatie

Als je getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had ben je verplicht om elkaar na de scheiding financieel te onderhouden.

De bijdrage die de meest verdienende partner aan de ander betaald heeft partneralimentatie. Wat de hoogte van de partneralimentatie is, kan je samen met je ex-partner afspreken. Een advocaat, belastingadviseur of mediator kan daarbij helpen. Ook het Nibud geeft veel informatie over het berekenen van partneralimentatie.

Zijn er ook kinderen uit het huwelijk/samen zijn gekomen, dan zal er ook kinderalimentatie betaald moeten worden. De rechter heeft de hoogte hiervan bepaald. Nibud heeft ook informatie over kinderalimentatie  op hun site.

Als je partneralimentatie ontvangt of betaalt, heeft dat gevolgen voor de belastingaangifte en toeslagen.
Ontvang je partneralimentatie dan moet je de hoogte hiervan optellen bij je inkomen. Als je partneralimentatie betaald, dan mag je partneralimentatie die je betaalt, opgeven als aftrekpost in de aangifte. Daardoor wordt het jaarinkomen in de aangifte lager. De belastingdienst gaat voor de definitieve berekening van de toeslagen uit van dit jaarinkomen en daardoor heb je misschien recht op meer toeslagen. Geef je gewijzigde inkomen door met Mijn toeslagen.

Let op! Kinderalimentatie is niet aftrekbaar.
Kijk goed wat voor jou van toepassing is, je vind op de site van de belastingdienst meer informatie met uitleg over alimentatie.

DigiD

DigiD is een middel waarmee personen hun identiteit langs elektronische weg kunnen bewijzen. Organisaties moeten erop kunnen vertrouwen dat de persoon die een dienst wil afnemen ook werkelijke persoon is die hij zegt te zijn.

Via internet kan je inloggen met DigiD om bij gemeente of andere overheidsinstelling zaken aan te vragen zoals paspoort, ID rijbewijs, uittreksels GBA, steeds meer instellingen sluiten zich aan zoals, de zorgverzekeraars en andere verzekeraars.
Let op, geef je DigiD code nooit aan anderen! Aangezien het om een persoonlijke code gaat!

Een DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en wachtwoord die je allebei zelf samenstelt.

Ter extra controle kan er via sms een functie aangezet worden bij de aanvraag, je kan dan inloggen op websites waarbij een extra controle nodig is, zoals DUO. Via Mijn DigiD kan je de sms-functie aanvragen. Kies voor de optie 'sms-functie aanvragen'. Na het aanvragen krijg je binnen 5 dagen een brief met activeringscode thuisgestuurd. Hiermee activeer je de sms-functie.

Na 3 jaar verloopt de Digid als hij niet gebruikt wordt

Iemand anders machtigen,

Dit kan alleen bij inkomstenbelasting Je kan iemand anders zaken met de overheid voor je laten regelen zonder dat je, je DigiD afgeeft. Dat kan door die persoon te machtigen via DigiD Machtigen.

Zo machtig je iemand om uw inkomstenbelasting aan te geven

Vraag een machtiging aan op machtigen.digid.nl.

De gemachtigde kan nu met uw machtigingcode uw inkomstenbelasting aangeven. De gemachtigde gebruikt de machtigingscode en uw Burgerservicenummer om de machtiging te activeren.

Bekijk een filmpje over het aanvragen van DigiD (let op, filmpje werkt alleen in chrome)

 

Eigen bijdrage

Wanneer je ondersteuning krijgt van Pameijer, moet je een eigen bijdrage betalen.  Dit betaal je niet aan Pameijer, maar aan het CAK (Centraal Adminstratie Kantoor), dus aan de overheid.

Woon je in een huis van Pameijer?
Dan betaal je de eigen bijdrage Zorg vanuit WLZ.

Woon je in je eigen huis en krijg je ondersteuning of zorg thuis of heb je dagbesteding bij Pameijer?
Dan betaal je de eigen bijdrage ondersteuning vanuit de WMO

Eigen bijdrage Zorg vanuit WLZ

Eigen bijdrage Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Onder de WLZ valt:
-          Intramurale opname: verblijf in stelling
-          PGB: budget om zelf de zorg in te kopen
-          Volledig pakket thuis (Vpt)
-          Modulair pakket thuis (Mpt)
-          Voor beschermd wonen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), geldt dezelfde eigen bijdrage als voor de Wlz.

Wanneer je hiervan gebruik maakt moet je een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage wordt betaald aan het CAK.

Wanneer begin je met betalen van een eigen bijdrage
Er zijn 4 mogelijkheden:
- Vanaf de dag waarop je de sleutel van de woning in de instelling krijgt. Of vanaf de dag dat je wordt opgenomen.
- Vanaf de startdatum van je persoonsgebonden budget (pgb), de zorg uit  modulair pakket thuis of volledig pakket thuis.
- Wacht je in het ziekenhuis op een plek in een zorginstelling? Dan betaal je vanaf de datum van de indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) al een eigen bijdrage.
- Ontvang je thuis zorg, terwijl je wacht op een plek in een zorginstelling? Dan betaal je vanaf de datum van de indicatie van het CIZ een eigen bijdrage voor overbruggingszorg. U betaalt pas de eigen bijdrage voor verblijf vanaf de dag dat er plek is in de zorginstelling.

Lage of hoge eigen bijdrage 
Je betaalt in het algemeen de eerste vier maanden de LAGE eigen bijdrage en daarna de HOGE eigen bijdrage. Als je hiervoor ook al in een (beschermende) woonvorm woonde en daar de hoge eigen bijdrage betaalde, dan blijf je bij Pameijer ook de hoge eigen bijdrage betalen.
Er zijn een aantal redenen waarom je na het eerste halfjaar de lage eigen bijdrage mag blijven betalen. Bijvoorbeeld wanneer iemand een kind onderhoudt, waarvoor kinderbijslag ontvangen wordt of dat zelf studiefinanciering ontvangt, dan mag diegene na 6 maanden de lage eigen bijdrage blijven betalen.
Meer informatie via de site van het CAK. 

Welke gegevens gebruikt het CAK voor de berekening van de eigen bijdrage?
Het CAK kijkt naar de samenstelling van het huishouden en de indicatie die je hebt. Daarnaast gebruikt het CAK de inkomensgegevens en de vermogensgegevens van 2 jaar terug, die zij opvragen bij de Belastingdienst. Dus voor de eigen bijdrage van 2019 vraagt het CAK de inkomensgegevens én de vermogensgegevens van 2017 bij de Belastingdienst op. Is je inkomen nu een stuk lager dan in 2017 lees dan of je in aanmerking komt om de eigen bijdrage aan te laten passen.

Hoogte eigen bijdrage zorg vanuit de WLZ
Voor 2019 geldt:
1- Lage eigen bijdrage van minimaal € 165,20 en maximaal € 861,80 per maand.
2- Hoge eigen bijdrage van maximaal € 2.364,80 per maand.

LET OP: De lage eigen bijdrage kan hoger zijn dan de hoge eigen bijdrage! Dit komt omdat de lage eigen bijdrage een minimum bedrag kent .

LET OP: Het kan lang duren (vaak maanden) voordat het CAK de eerste rekening stuurt. Toch moet je vanaf de eerste dag dat je bij Pameijer woont een eigen bijdrage betalen. Het is daarom raadzaam om vanaf de eerste dag geld opzij te leggen zodat je later niet in de problemen komt.

Niet heel je inkomen gaat op aan de eigen bijdrage. Je mag altijd minimaal de zak- en kleedgeldgrens overhouden. Dit is voor 2019:
- voor alleenstaanden € 324,72 per maand;
- voor (echt)paren € 505,09 per maand overhouden.
Dit is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag. De basiszorgverzekering moet hiervan al betaald zijn.

Op de site van het CAK kun je zelf een proefberekening maken van de eigen bijdrage die je moet gaan betalen.

Zorg vanuit WLZ en een bijstandsuitkering 
Als je een persoonlijke toelage (zak- en kleedgeldregeling) hebt via de bijstand of je inkomen is niet hoger dan €380,72 per maand voor alleenstaande en €580,09,- voor gehuwden, dan kan de hoge eigen bijdrage op € 0 gezet worden. De lage eigen bijdrage kan niet op € 0 gezet worden, maar kan wel ‘afgeboekt’ worden door het CAK. Je moet hiervoor de beschikking van de persoonlijke toelage (zak- en kleedgeldregeling) van de bijstand naar het CAK sturen met het verzoek de lage eigen bijdrage om te zetten naar Geen Eigen Bijdrage.

LET OP: De hoge eigen bijdrage op € 0 laten zetten, kan alleen maar als je het hele jaar een persoonlijke toelage (zak- en kleedgeldregeling) hebt ontvangen!Voor meer informatie over je eigen bijdrage en persoonlijke toelage (zak- en kleedgeldregeling).

Terugkeer naar zelfstandig wonen
(voorheen terugkeer naar de maatschappij)

Als je in een (beschermende) woonvorm woont en weer zelfstandig gaat wonen, kan de hoge eigen bijdrage voor maximaal het laatste half jaar dat je in de (beschermende) woonvorm woont omgezet worden in een lage eigen bijdrage. De begeleiding moet hiervoor contact opnemen met de afdeling Clientenadministratie. Zij sturen dan de juiste gegevens door.

LET OP: Wanneer je een zak- en kleedgeldregeling via de bijstand hebt, mag er GEEN ‘terugkeer naar de maatschappij’ aangevraagd worden. Met een persoonlijke toelage (zak- en kleedgeldregeling) staat de hoge eigen bijdrage op € 0. Met de aanvraag van Terugkeer naar de Maatschappij, wordt de lage eigen bijdrage in rekening gebracht en hier zit een minimum bedrag aan.

Eigen bijdrage Zorg vanuit WLZ én eigen bijdrage ondersteuning vanuit WMO?
Woon je in een (beschermende) woonvorm en betaal je een eigen bijdrage Zorg vanuit WLZ?
En krijg je ook thuiszorg of maak je gebruik van de WMO en betaal je daarvoor ook een eigen bijdrage ondersteuning vanuit WMO?
Neem dan contact op met het CAK.
Want je hoeft maar 1 keer een eigen bijdrage betalen. Dus als je al een eigen bijdrage Zorg vanuit WLZ betaalt, hoef je niet ook nog de eigen bijdrage ondersteuning vanuit WMO te betalen. Het CAK regelt dit (meestal) niet automatisch. Je moet dit dus zelf doorgeven. 
Je kunt het CAK bereiken via telefoonnummer 0800-1925.
Meer informatie hierover vind je ook op de website van het CAK.
 

Meer informatie
Meer informatie over de eigen bijdrage Zorg vanuit WLZ kun je terugvinden op www.hetcak.nl.

Eigen bijdrage ondersteuning vanuit de WMO

De eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de WMO wordt per 4 weken betaald. Vanaf 2019 betaald iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Er wordt niet meer gekeken naar het inkomen of vermogen. 

Per periode betaal je niet meer dan de maximale periode bijdrage, ongeacht het aantal uur begeleiding. 

Ontvang je minder ondersteuning of hulp, dan kan de eigen bijdrage lager uitvallen. Dat hangt af van de kosten van de hulp of ondersteuning die je hebt ontvangen. Deze kosten staan op de factuur.

•Zijn de kosten van de hulp of ondersteuning hoger dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u de maximale periodebijdrage.
•Zijn de kosten van de hulp of ondersteuning lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u alleen de kosten van de zorg.

Partner en nog niet de AOW leeftijd bereikt
Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken.

LET OP: Het kan lang duren (vaak maanden) voordat het CAK de eerste rekening stuurt. Toch moet vanaf de eerste dag een eigen bijdrage betalen. Daarom is het raadzaam om vanaf de eerste dag geld opzij te leggen, zodat je later niet in de problemen komt.

Zorg vanuit de WLZ én ondersteuning vanuit de WMO?

Je hoeft maar 1 eigen bijdrage te betalen!
Stel je woont bij Pameijer in een (beschermende) woonvorm en je krijgt daarnaast thuiszorg vanuit de WMO. Je hoeft dan alleen de eigen bijdrage Zorg vanuit de WLZ te betalen. 

Meer informatie kun je krijgen via de www.hetcak.nl.

 

Aanpassen eigen bijdrage

Aanpassing eigen bijdrage
Wanneer je inkomen in het huidige jaar veel lager is dan twee jaar terug dan kan er onder bepaalde voorwaarden een aanpassing van de eigen bijdrage gevraagd worden. Dit betekent dat het CAK níet het inkomen van 2 jaar terug gebruikt, maar het inkomen van dit jaar. LET OP: Als bij een aanpassing achteraf blijkt dat het inkomen toch hoger was, dan wordt de eigen bijdrage wéér aangepast en zal je alsnog bij moeten betalen.

Wat zijn de voorwaarden voor een aanpassing van de  lage eigen bijdrage WLZ
Is je inkomen en/of vermogen sinds 2 jaar (veel) lager geworden? Dan kun je om een aanpassing van je eigen bijdrage vragen. CAK berekent de eigen bijdrage voor 2019 dan opnieuw met je verwachte inkomen (en vermogen) over 2019. Hiervoor moet je wel aan de voorwaarde voor een aanpassing voldoen. Zo moet je bijdrage plichtige inkomen in 2019 minstens € 2.600,- lager zijn dan in 2017. Neem hiervoor je totale verwachte bruto jaarinkomen voor 2019 inclusief vakantiegeld – bijdrage plichtige inkomen over 2017 (staat op de beschikking) wanneer het verschil minimaal € 2600 is kan de bijdrage aangepast worden.
Meer informatie en de aanvraag formulieren vind je op de site van het CAK.

Wat zijn de voorwaarden voor een aanpassing van de hoge eigen bijdrage WLZ
Wanneer je minder overhoudt , na het betalen van de eigen bijdrage en de standaardpremie voor je zorgverzekering dan de zak- en kleedgeldgrens, dan kan de eigen bijdrage aangepast worden.

De zak- en kleedgeldgrens voor 2019 is € 324,72 voor alleenstaanden en € 505,09 voor gehuwden. Dit bedrag is inclusief vakantiegeld en zorgtoeslag.
Je berekend dit door de volgende stappen:
1) Neem het totale verwachte netto jaarinkomen, inclusief vakantiegeld. Deel dit bedrag door 12.
2) Trek van dit bedrag € 134,08 af. Dit is de vastgestelde standaardpremie voor de zorgverzekering.
3) Tel het bedrag dat je per maand aan zorgtoeslag ontvangt bij dit bedrag op.
4) Trek je huidige eigen bijdrage per maand van dit bedrag af.
5) Is de uitkomst lager dan de zak- en kleedgeldgrens? Dan past het CAK de eigen bijdrage aan.
Wanneer je vermogen hebt gelden andere regels, lees deze goed door.

Eigen bijdrage WMO verlagen
De eigen bijdrage voor WMO is vastgesteld op €17,50 per 4 weken. Is iemand door schulden of zorgmijding niet in staat dit bedrag te betalen. Kunnen onder bepaalde voorwaarden de eigen bijdrage op €0,- gezet worden. Neem hiervoor contact op met de gemeente. 

Je kunt de formulieren hiervoor downloaden via het CAK.

Eigen bijdrage CAK voor jongeren 18 tot en met 20 jaar

Ben je 18 jaar of ouder en woon je in een WLZ instelling?
Dan moet je een eigen bijdrage  Zorg vanuit WLZ betalen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage.

Normaal gesproken gebruikt het CAK voor de berekening van de eigen bijdrage het inkomen van 2 jaar terug.
Bij 18 tot 21 jarige gaat het net iets anders:
Ben je 18 of 19 jaar dan neemt het CAK je huidige inkomen.
Ben je 20 jaar dan neemt het CAK het inkomen van het vorige jaar.

Ben je jonger dan 21 en heb je vermogen in Box 3?
De Belastingdienst geeft aan het CAK na afloop van het jaar het definitieve verzamelinkomen door. De eigen bijdrage kan hierdoor achteraf nog veranderen. Wil je dit voorkomen, neem dan contact op met het CAK.

Eigen bijdrage en studiefinanciering
Heb je alleen studiefinanciering als inkomen? Dan zal je eigen bijdrage op € 0,- gesteld worden. Is dat niet het geval, dan kun je online een formulier op de website van het CAK invullen of downloaden voor het aanvragen van een aanpassing. Voeg bij deze herziening de beschikking van de studiefinanciering toe.
Heb je naast je studiefinanciering andere inkomsten? Dan zullen deze inkomsten ook gebruikt worden voor het berekenen van de eigen bijdrage.
 

Fraude

Fraude en oplichting
Steeds meer mensen worden slachtoffer van criminelen die bijvoorbeeld via de bankrekeningen van anderen geld witwassen. Of op andere wijze misbruik maken van anderen.

Hier vind je meer informatie over verschillende soorten fraudes en de gevolgen hiervan. Ben je slachtoffer van fraude? Bespreek dit dan met je begeleider en maak melding bij de politie.

Meer informatie over fraude en wat te doen is te vinden via
consuwijzer en fraudehelpdesk

Wil je doormiddel van filmpjes bekijken van wat voor verschillende soorten fraude je slachtoffer kan worden, vind je via fraudehelpdesk een aantal voorbeelden uitgelegd.  

Er zijn verschillende soorten fraude, hieronder vindt je per onderwerp meer uitleg.

Babbeltruc

Wat is de babbeltruc?

Van de babbeltruc is sprake als een onbekende al of niet in gezelschap van iemand aan de deur aanbelt en met een praatje binnen weet te komen. Soms glipt de handlanger ongemerkt naar binnen en steelt geld, bankpassen en andere waardevolle bezittingen. De oplichter doet zich vaak voor als een medewerker van een bedrijf of instelling (energiebedrijf). Laat nooit zomaar mensen binnen zonder dat je weet wie dat zijn en of het klopt wat ze zeggen. Energie bedrijven en bijvoorbeeld woningbouw zullen altijd eerst een brief sturen dat ze langs komen. Daarnaast kan je altijd even met het bedrijf bellen om te controleren of het klopt dat er iemand onaangekondigd langs komt.

Een andere manier is wanneer een postbezorger een pakketje voor je heeft. Omdat er te weinig aan porto is betaald, vraagt hij of je het ontbrekende bedrag wilt pinnen. Op het moment dat je pinpas gebruikt, wordt deze gekopieerd. Het apparaat slaat de door je ingetoetste pincode op. Later ontdekt je dat er veel geld van je rekening is afgeschreven;
geef daarnaast ook nooit je bankpas en pincode af aan mensen die je niet kent. Zet ook nooit je handtekening als je twijfelt.  

Wat te doen als je slachtoffer bent van de babbeltruc?

Als je bent gedupeerd vanwege de babbeltruc ben je slachtoffer van een misdaad. Dat kan iedereen overkomen. Bel onmiddellijk met de politie 112 of 0800-8844. Beschrijf hoe de mensen eruit zagen die bij je aan de deur zijn geweest.

 

Bankrekeningfraude

Wat is bankrekeningfraude?

De telefoon gaat bij Dirk thuis. Het is Kimberly van de bank. Ze wil enkele zaken bij het internetbankieren controleren, omdat er valse e-mails zijn gestuurd. Dirk geeft de inlogcodes via de telefoon door aan Kimberly.
Een tijd later blijkt dat er € 3600 van zijn rekening is afgeschreven.

Twee soorten phishing
Dirk werd slachtoffer van telefonische ‘phishing’, waarbij criminelen via de telefoon ‘vissen’ naar vertrouwelijke gegevens van klanten.

De andere vorm van fraude is digitale phishing via de computer. Oplichters lokken mensen naar een kopie van de bankwebsite, bijvoorbeeld via een link in een e-mail. Bij het inloggen gaan de gegevens rechtstreeks naar de fraudeurs. Ook kan het zijn dat een computer besmet raakt met kwaadaardige software (ofwel malware) die op de achtergrond meekijkt met wat jij doet. Zo’n programma registreert bijvoorbeeld wat jij typt, het zogeheten keylogging, en stuurt dat door naar criminelen.
 

Wat gebeurt er als je op een link in een phishing e-mail klikt?
Wanneer je gebruik maakt van zo’n link, kom je terecht op een echt lijkende website. Via de website laat de oplichter je inloggen met jouw inlognaam en wachtwoord of creditcardnummer. Hierdoor krijgt de oplichter jouw persoonsgegevens in handen.
Het doel van de oplichter is bijvoorbeeld om met jouw gegevens spullen te kopen en geld van jouw rekening te halen.

Hoe herken je een phishing e-mail?
Het is vaak moeilijk een phishing e-mail te onderscheiden van een echte betrouwbare
e-mail. Toch zijn er kenmerken te noemen waaraan je een phishing e-mail kunt herkennen:

 • Banken, creditcardmaatschappijen en andere bedrijven vragen je nooit per e-mail om persoonlijke gegevens zoals creditcardnummer of wachtwoorden.
 • Phishing e-mails spelen vaak in op je angst opgelicht te worden, je account kwijt te raken of op een andere dringende redenen om zo snel mogelijk te reageren.
 • Een phishing e-mail is meestal onpersoonlijk: de aanhef luidt bijvoorbeeld 'Beste klant'. Maar let op: ook e-mails met je eigen naam kunnen nog steeds nep zijn!

Kijk op de website www.veiliginternetten.nl voor meer achtergrondinformatie over phishing en tips om uw computer te beveiligen. De waarschuwingsdienst is een dienst van de Nederlandse overheid.
 

 

Consumentenfraude

Wat is consumentenfraude? 
Agressieve werving van nieuwe klanten en misleidende reclame zijn vormen van consumentenfraude. Je kan dit herkennen als bedrijven zomaar aankloppen en je proberen iets te verkopen. Ga hier nooit direct op in, maar controleer altijd of het bijvoorbeeld klopt dat je verzekeringsmaatschappij wordt overgenomen door een andere.
Of dat de prijs die vermeld staat ook echt klopt of dat er nog bijkomende kosten bij komen. Bijvoorbeeld bij vakanties komen vaak nog extra kosten erbij, deze moeten tegenwoordig vermeld worden.

Andere vormen van consumentenfraude zijn;

 • misleidende reclame
 • ten onrechte een keurmerk voeren
 • weglaten van belangrijke kenmerken van het product
 • een product als gratis aanprijzen terwijl er toch kosten aan verbonden zijn

Via ConsuWijzer kan je terecht met klachten over producten of diensten en vragen over de rechten als consument.

 

 

 

 

 

Datingfraude

Wat is datingfraude?

Bij datingfraude maakt iemand uit het binnen of buitenland via een datingsite contact, stuurt foto’s via e-mail en biedt aan om kennis te komen maken, maar kan de reis niet betalen. Vaak zijn de foto’s niet echt en zijn deze van internet gehaald. Met een zielig verhaal wordt gevraagd de reis vergoed te krijgen en wordt gevraagd het geld over te maken.
Wanneer je geld overmaakt ben je dit kwijt. Voorkom datingfraude door niet in te gaan op de vraag het geld op te sturen. Maak alleen gebruik van erkende datingbureau ’s.

Wil je meer informatie kijk dan eens op de site van de fraudehelpdesk.

Identiteitsfraude

Wat is identiteitsfraude?

Identiteitsfraude komt steeds vaker voor in Nederland. Je spreekt van identiteitsfraude wanneer iemand anders misbruik maakt van valste of gestolen identiteitsgegevens. Hiermee kan bijvoorbeeld online spullen worden gekocht op iemand anders zijn naam, zonder te betalen. 

Op de site van de rijksoverheid staat meer informatie over identiteitsfraude.

Met dit stappenplan wordt eenvoudig uitgelegd hoe je identiteitsfraude kan tegengaan.

Maak een kopie van je identiteitsbewijs onbruikbaar voor anderen.
Als je een auto huurt, een hotel boekt, of een telefoonabonnement afsluit vraagt men vaak om een kopie van je rijbewijs of paspoort. Daarmee kunnen criminelen gemakkelijk fraude plegen. Maak daarom een kopie voor hen minder bruikbaar.

Schrijf op de kopie:

 1. dat het een kopie is
 2. voor wie deze bedoeld is
 3. de datum waarop je de kopie afgeeft.

Streep op de kopie je burgerservicenummer*(BSN) door in de strook onderaan je paspoort (op het oude paspoort ook rechts van het midden).
Op je rijbewijs staat het BSN op de achterkant (op het oude rijbewijs aan de binnenkant op de eerstepagina).

KopieID app
Met de KopieID app voorkom je misbruik met een kopie van je identiteitsdocument. Het werkt heel eenvoudig: je maakt via de app een foto van je document, dan zet je de datum en het doel van de kopie erop en ten slotte streept je je BSN door. Zo kan je een kopie van je
document veilig verzenden. Download de App in de App Store, Google Play Store of Windows Phone Store.

Katvangers

Wat zijn katvangers?

Katvangers zijn personen die meerdere kentekens op hun naam laten zetten om zo de echte eigenaren niet te laten vervolgen voor bijv. boetes. De katvanger krijgt hier geld voor. De echte eigenaren gebruiken de auto’s vaak voor illegale activiteiten en doen er daarom alles aan om niet te worden gepakt.

Aangezien de kosten (zoals verzekering, belasting etc) van de auto’s op gaan lopen, lukt het de katvanger niet om alles te betalen. Hierdoor komt de katvanger vaak in de financiële problemen.

Wat zijn de gevolgen?
De katvangers komen vaak niet alleen in de financiële problemen, maar wanneer bekend wordt dat ze katvanger zijn, zullen ze voor de rechter moeten komen. De katvanger kan rekenen op een boete en gevangenisstraf, maar ook op een aantekening op het strafblad. Maar de katvanger kan ook aansprakelijk gesteld worden voor schade die is gemaakt met de auto(‘s).Bovendien kan de katvanger aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.

 

<

Toeslagenfraude

Wat is toeslagenfraude?

Je spreekt van toeslagenfraude wanneer iemand opzettelijk verkeerde informatie geeft aan de belastingdienst, om zo extra toeslagen te ontvangen.

Je kan zelf aan de belastingdienst verkeerde informatie verstrekken over je eigen situatie om zo extra toeslagen te krijgen. Maar het kan ook zo zijn dat iemand anders met jouw gegevens toeslagen aanvraagt en op zijn eigen rekening laat storten. Hierdoor loop jij toeslagen mis, en wordt er ook misbruik gemaakt van je gegevens.  

Wat te doen als je slachtoffer bent van toeslagenfraude?
Wanneer je denkt slachtoffer te zijn geworden van toeslagenfraude, dan kan je je melden bij toeslagen.fraude@belastingdienst.nl. Slachtoffers van fraude hoeven de onterecht uitgekeerde toeslagen niet terug te betalen. Deze bedragen worden verhaald bij de daders.

 

Marktplaatsfraude

Wat is online handelsplaatsfraude marktplaatsfraude?

Van fraude op onlinehandelsplaatsen is sprake als de koper de aangeboden producten niet betaalt, of als producten die zijn betaald, niet worden geleverd. Je herkent handelsfraude als bijvoorbeeld populaire producten veel goedkoper worden aangeboden. De webshop heeft geen keurmerk, of vele (nep-)keurmerken.
Wanneer je zelf geld hebt overgemaakt ben je dit helaas kwijt en is dit meestal niet meer terug te krijgen.
Heb je iets besteld via marktplaats en wordt dit niet geleverd of blijkt het vals/nep te zijn?

Dan kan je onderstaand advies opvolgen.                               

 1. Neem eerst nogmaals contact op met de verkoper. Mogelijk is er sprake van een misverstand of wordt het product alsnog geleverd.
 2. Breng in geval van oplichting altijd de Politie op de hoogte rondom Internetoplichting.
 3. Meld oplichting ook altijd aan Marktplaats. Zij nemen dergelijke meldingen zeer serieus en nemen waar mogelijk gerichte maatregelen.

Inkomen

Je kunt recht hebben op studiefinanciering als je naar school gaat, salaris als je werkt, AOW als je gepensioneerd bent of een uitkering wanneer je geen werk of scholing hebt. Een uitkering krijg je bijvoorbeeld van het UWV (bijvoorbeeld Wajong) of van de sociale dienst (een bijstandsuitkering). Een uitkering krijg je niet zo maar, hier zijn voorwaarden aan verbonden.

Hieronder vind je meer uitleg over verschillende inkomens.

Participatiewet: bijstand

Als je jonger bent dan 27 jaar krijg je niet meteen bijstand vanuit de Participatiewet. Je kunt je wel aanmelden voor een bijstandsuitkering. Vanaf de datum van aanmelding gaat een termijn van 4 weken lopen. Binnen die 4 weken moet je proberen een door de Rijksoverheid betaalde opleiding en/of werk te vinden. Tijdens deze ‘verkenningsfase’ krijg je geen bijstand.
Als je na die 4 weken kunt aantonen dat er geen werk is en dat je geen opleiding kunt volgen, krijg je mogelijk een bijstandsuitkering. De gemeente beslist daarover.

Persoonlijke toelage (Zak- en kleedgeldregeling)
Wanneer je in een woonvorm woont ontvang je niet de volledige bijstandsuitkering. Je ontvang dan de persoonlijke toelage (zak- en kleedgeld) De hoogte van dit bedrag is €309,97 (zonder vakantiegeld) voor 21 jaar en ouder.

Wanneer je de zak- en kleedgeldregeling ontvangt betaal je geen eigen bijdrage voor het CAK. Van de €309,97 die je ontvangt moet je je zorgverzekering betalen en eventuele andere vaste lasten zoals abonnementen.

Op het moment dat je verhuisd naar een woonvorm en je een volledige bijstandsuitkering ontvangt is het belangrijk om zo snel mogelijk je bijstandsuitkering om te laten zetten naar een zak- en kleedgeldregeling. Doe je dit niet, of doe je dit te laat, dan pleeg je fraude, en dit kan vervelende gevolgen hebben.

Kostendelersnorm
Wanneer je samen met iemand, die ouder dan 21 is, in een huis woont, wordt je uitkering verlaagd. Dit wordt de kostendelersnorm genoemd. 

Verhuizen naar andere gemeente
Wanneer je een bijstandsuitkering hebt en je gaat verhuizen naar een andere gemeente dan moet je de uitkering opnieuw aanvragen in de nieuwe gemeente. Het kan hierdoor gebeuren dat je even geen inkomen hebt.

Studiefinanciering

Studiefinanciering is voor de Belastingdienst geen inkomen. Je hoeft er dus geen belasting over te betalen. Soms wordt studiefinanciering wel als inkomen gezien bijvoorbeeld bij de aanvraag van een bijstandsuitkering.
Als je met je 18e jaar een opleiding volgt kan je bij DUO
studiefinanciering MBO,
studiefinanciering HBO en Universiteit,
tegemoetkoming scholieren of een
tegemoetkoming deeltijders aanvragen.
Woon je in een WLZ voorziening, bijvoorbeeld in een woonvorm bij Pameijer, en volg je een MBO, HBO of Universitaire opleiding? Dan kan je een uitwonende beurs aanvragen.

MBO opleidingen
Vanaf 2017 is het ook voor mbo'ers onder de 18 mogelijk om een reisproduct te krijgen.

Volg je een opleiding op niveau 1 of 2 dan is de basisbeurs, studentenreisproduct en eventuele aanvullende beurs altijd een gift.
Doe je een opleiding op niveau 3 of 4? Dan worden de basisbeurs, studentenreisproduct en aanvullende beurs pas een gift als je je diploma binnen 10 jaar behaalt, gerekend vanaf je 1e maand studiefinanciering. Dit noemen we ook wel 'prestatiebeurs'. Behaal je geen diploma, dan moet je alles terugbetalen: je basisbeurs, je aanvullende beurs en je studentenreisproduct. Alleen de aanvullende beurs over je eerste 12 maanden met studiefinanciering mag je altijd houden.

Leenstelsel HBO
Wanneer je een studie volgt op HBO niveau of hoger kan je gebruik maken van studiefinanciering. Het is dan mogelijk om een bedrag te lenen bij het DUO in de vorm van een collegekrediet. Dit bedrag moet je altijd terug betalen. Studenten waarvan ouders niet voldoende geld hebben om de student te ondersteunen tijdens de studie hebben recht op een aanvullende beurs. Als je binnen 10 jaar je diploma behaalt hoeft de aanvullende beurs en studentenreisproduct niet terug betaalt te worden.
De bijverdiengrens is vanaf 1 september 2015 afgeschaft. 

Wanneer iemand door medische omstandigheden vertraging oploopt tijdens de studie, heeft deze persoon recht op een jaar extra studiefinanciering. Ook kan er een deel van de lening kwijtgescholden worden.  

Meer informatie over studiefinanciering vind je op de site van Duo.

Geldwijzer studeren
Als je gaat studeren, krijg je met veel nieuwe inkomsten en uitgaven te maken: geld van DUO, lesgeld of collegegeld, studieboeken. En misschien ga je op kamers of neem je een bijbaantje. In de Geldwijzer van Nibud vind je antwoord op deze vragen:

 • Hoeveel kost het studentenleven je eigenlijk per maand?
 • Wat houdt het nieuwe studiefinancieringsstelsel in?
 • Waar moet je op letten als je kiest voor een DUO-lening?
 • Welke inkomsten verwacht je?
 • Waar moet je aan denken als je op kamers gaat?
 • Hoe zorg je dat je een leuk studentenleven kunt betalen en betaalbaar houdt?
  En nog veel meer!
   

Wajong

Je hebt vanaf 1 januari 2015 recht op een Wajong uitkering wanneer er door ziekte of handicap op jonge leeftijd geen duurzaam arbeidsvermogen is. Makkelijk gezegd betekent dit dat je alleen een Wajong krijgt wanneer je :
- geen taak kan verrichten.
- niet minimaal 4 uur per dag kan werken.
- niet over algemene werknemersvaardigheden beschikken
- niet een uur aaneengesloten kan werken.

 Wajong/Participatiewet en studiefinanciering
Heb je een Wajong uitkering van voor 1 januari 2010?
Dan kun je naast de Wajong-uitkering gewoon studiefinanciering krijgen. De studiefinanciering heeft geen gevolgen voor de hoogte van de Wajong-uitkering. Let er wel op dat de studiefinanciering omlaag kan gaan als je daarnaast inkomsten hebt, bijvoorbeeld omdat je bijverdient. Ook de Wajong-uitkering geldt als bijverdienste.

Heb je een Wajong uitkering van na 1 januari 2010?
En heb je recht op studiefinanciering of tegemoetkoming scholieren? Of hebben je ouders nog recht op kinderbijslag voor je tijdens je opleiding. Dan is de Wajong-uitkering 25% van het minimumloon.  Er is 1 situatie waarin de uitkering hoger kan zijn dan maximaal 25% van het minimum(jeugd)loon: je hebt langere tijd hulp en verzorging nodig van anderen. Bijvoorbeeld bij het wassen of aankleden. UWV beoordeelt dit. Hoe hoog uw uitkering precies wordt, staat in de beslissing. Let op dit geld tot 2018.

Wajong en werk
Als je naast je Wajonguitkering gaat werken dan moet je dit doorgeven aan het UWV. Het UWV vult je inkomen aan tot minimaal 70% van het minimumloon. Maar je totale inkomen kan nog verder omhoog. Meestal geldt: hoe meer jezelf verdient, hoe meer je in totaal overhoudt. De uitkering kan je inkomen maximaal aanvullen tot 100% van het minimumloon.
Op www.uwv.nl/wajong staat een rekenhulp. Daarmee kun je uitrekenen wat er met je Wajong-uitkering gebeurt als je gaat werken of meer gaat verdienen.

Voor jongeren die al een Wajong hebben aangevraagd (na 2010) en recht hebben op Wajong geldt dat ze worden begeleid bij re-integratie. Vind het UWV dat je (gedeeltelijk) kan werken, maar wordt er geen werk uitgevoerd, dan wordt de hoogte van de uitkering vanaf 2018 lager; nl 70% van het minimumloon, dit was 75%. Als er niet gewerkt kan worden dan blijft de hoogte 75% van het minimumloon.
Degene die een Wajong hebben aangevraagd voor 2010 houden hun uitkering wanneer ze blijven voldoen aan de voorwaarden van die Wajong.

Overlijden en financiën

Een overlijden van een dierbare vraagt veel van je. Niet alleen emotioneel, maar ook qua regelwerk. Hieronder vind je een hulplijst bij overlijden.
Verder vind je hier informatie over andere financiële aspecten bij overlijden.

Meer informatie kun je ook vinden op
Wijzer in geldzaken
Rijksoverheid

Landelijk steunpunt rouw

BijlageGrootte
Microsoft Office document icon hulplijst_bij_overlijden.doc27 KB

Uitvaartverzekering

Het is belangrijk om een uitvaartverzekering af te sluiten. Een uitvaartverzekering afsluiten voorkomt dat de nabestaanden later voor de kosten van jouw uitvaart opdraaien.
Er zijn verschillende soorten verzekeringen:

 • Bij een uitkering in kapitaal moeten de nabestaanden zelf alles regelen, al dan niet in samenwerking met een uitvaartondernemer.
 • Bij een uitkering in natura wordt deze zorg bij de nabestaanden uit handen genomen. Ze krijgen een aantal diensten en producten uitgekeerd die in een zogeheten basispakket zijn opgenomen.
 • Er zijn ook mengvormen. 
   

Niet verzekerd
Wanneer je geen uitvaartverzekering hebt zullen de nabestaanden de kosten van jouw uitvaart moeten betalen. En deze kosten kunnen hoog oplopen.

Wanneer je nabestaanden dit niet kunnen betalen, dan zal de gemeente de uitvaart betalen. De uitvaart zal vrij sober zijn en nabestaanden zullen hier niet altijd bij aanwezig kunnen zijn.

Het is dus van belang dat je een passende uitvaartverzekering afsluit!

Banken en verzekeringen

Het is belangrijk dat je nabestaanden bankinstellingen en verzekeraars schriftelijk op de hoogte brengt van het overlijden. Vraag de bank en verzekeraars welke gegevens en documenten zij nodig hebben.

 

Overlijdensuitkering

Als iemand een uitkering heeft en komt te overlijden, kunnen de nabestaanden een overlijdensuitkering krijgen. De nabestaanden ontvangen hiervoor het formulier Aanvraag overlijdensuitkering van het UWV. Nadat het UWV het formulier heeft ontvangen, laten zij de nabestaanden zo snel mogelijk weten of ze een overlijdensuitkering kunnen krijgen.

De langstlevende echtgenoot komt als eerste in aanmerking voor de overlijdensuitkering. Is er geen echtgenoot, dan gaat de uitkering naar minderjarige kinderen. Heeft de overledene ook geen minderjarige kinderen? Dan is de overlijdensuitkering voor degene met wie de overledene samenleefde en voor wie de overledene grotendeels de onderhoudskosten betaalde. Andere nabestaanden krijgen geen overlijdensuitkering.

De overlijdensuitkering is gelijk aan één bruto Ziektewet-, WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong- of WW-maanduitkering. UWV berekent bij overlijden ook meteen het opgebouwde vakantiegeld en keert het uit. Het kan zijn dat de netto-uitkering na het overlijden nog een tijdje is doorbetaald. In dat geval wordt de teveel betaalde uitkering van de overlijdensuitkering afgetrokken.
 

Meer informatie kun je vinden via:
Rijksoverheid

Belasting

Op enig moment moeten de belastingzaken van de overledene worden afgehandeld. Het overlijden van je partner kan ook gevolgen hebben voor de belastingen die je zelf betaalt. Bijvoorbeeld als jij of je partner een voorlopige teruggaaf had.  Bij overlijden gaan de bezittingen naar de erfgenamen. Over de erfenis moet mogelijk successierecht worden betaald.

Als je overleden partner een voorlopige teruggaaf ontving, dan wordt deze automatisch stopgezet. Mogelijk kom je zelf in aanmerking voor een voorlopige teruggaaf. Je moet dan op eigen initiatief aangifte doen.

Als de overledene in het verleden aangifte inkomstenbelasting deed, krijg je na een paar maanden een aangiftebiljet toegestuurd. Wanneer je voor je overleden partner en jezelf samen aangifte wilt doen, dan kan dat ook. Je doet dan aangifte na afloop van het jaar.

De bezittingen van de overledene (de erfenis) gaan over naar zijn erfgenamen. Wanneer je erft, dan moet je hierover mogelijk successierecht betalen. De erfgenamen kunnen apart of samen aangifte doen. Je ontvangt daarvoor een aangiftebiljet.

Als de overledene een huur- of zorgtoeslag ontving, dan wordt deze automatisch stopgezet. Kinderopvangtoeslag moet je zelf stop zetten. Mogelijk kom je zelf in aanmerking voor een toeslag.
 

Meer informatie vind je via:
Belastingdienst

Regelingen en tegemoetkomingen

Als je minder geld  te besteden hebt, zijn er een aantal regelingen en tegemoetkomingen waar je misschien wel gebruik van kunt maken.

Klik op de titel van het onderwerp waar je meer over wilt weten.

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten en specifieke zorgkosten

Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
Wanneer je arbeidsongeschikt bent heb je mogelijk recht op een jaarlijkse tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten via de WAO, WIA en Wajong. Het UWV zorgt voor de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten.

Regeling voor specifieke zorgkosten
Een aantal specifieke zorgkosten kunnen afgetrokken worden bij de belastingaangifte van 2018,  daarbij geldt wel een drempel. Het deel dat boven de zogenaamde drempel uitkomt, kun je aftrekken van het inkomen waarover je belasting moet betalen.

Aftrekbaar zijn specifieke zorgkosten die je hebt gehad voor:

 • jezelf, je fiscale partner en je kinderen onder de 27 jaar die niet in staat zijn zelf de kosten te betalen.
 • ernstig gehandicapten van 27 jaar of ouder die bij je wonen. Iemand wordt beschouwd als ernstig gehandicapt wanneer hij of zij aanspraak kan maken op opname in een WLZ-instelling.
 • inwonende ouders, broers en zussen die afhankelijk zijn van jouw zorg. Dat wil zeggen dat zij normaal gesproken zouden zijn aangewezen op professionele hulp of verzorging in een instelling.

De regeling geldt alleen voor uitgaven waarvoor je geen vergoeding of tegemoetkoming kunt krijgen, bijvoorbeeld op grond van een (aanvullende) zorgverzekering of de bijzondere bijstand. Heb je een gedeeltelijke vergoeding gekregen? Dan is het niet-vergoede deel aftrekbaar. Je kunt geen uitgaven aftrekken die niet zijn vergoed vanwege (een verplicht of vrijwillig) eigen risico.

Meer informatie over de drempel en de verhogingsfactor kun je vinden op de website van de Belastingdienst. 

Heb je een laag inkomen en betaal je weinig belasting maar heb je ook specifieke zorgkosten? Dan kun je in aanmerking komen voor fiscale tegemoetkomingsregeling je hoeft hier zelf niets voor te doen, dit gaat automatisch.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is geld van de gemeente voor bijzondere, noodzakelijke kosten. Dat zijn kosten die je moet maken in bijzondere omstandigheden. Bijvoorbeeld de extra kosten die je hebt als je ziek of gehandicapt bent of de extra kosten die je hebt voor je schoolgaande kinderen. Wanneer je deze noodzakelijke kosten niet zelf kunt betalen omdat je een laag inkomen hebt, kun je bijzondere bijstand aanvragen. De kosten moeten wel echt noodzakelijk zijn en je moet ze op geen enkele andere manier vergoed kunnen krijgen. Dus ook niet via een verzekering die je af had kunnen sluiten, of via een andere subsidieregeling.

Als je onverwacht hoge kosten hebt die je normaal gesproken zelf van je uitkering of loon moet betalen, maar waarvoor je (op dat moment) geen geld hebt, kun je soms bijzondere bijstand in de vorm van een lening krijgen.

Je krijgt niet altijd alle kosten vergoed. De gemeente kan bepalen dat er een drempelbedrag geldt. Dit drempelbedrag betaalt je per jaar (eenmalig) zelf. Wanneer het totaal van de gemaakte kosten dit jaar boven het drempelbedrag uitkomt, wordt het meerdere vergoed.

Meer informatie is te krijgen via Sociale Zaken en Werkgelegenheid van je gemeente en via de rijksoverheid.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen zonder uitzicht op verbetering. Gemeenten mogen zelf bepalen wat de hoogte van de individuele inkomenstoeslag is en wat zij verstaan onder langdurig en laag inkomen.

Voor meer informatie, neem contact op met de gemeente waarin je woont.

Toeslag UVW

Als iemand een uitkering van het UWV ontvangt of iemand krijgt in zijn tweede ziektejaar zijn salaris betaald van zijn werkgever, dan kan het gebeuren dat het totale inkomen van diegene en zijn gezinsleden onder het sociaal minimum zakt. In dat geval kan er een toeslag aangevraagd worden. Dit is een aanvulling op het inkomen tot het sociaal minimum. Het sociaal minimum is niet voor iedereen hetzelfde. De hoogte hangt af van de leeftijd en leefsituatie. De toeslag vult het inkomen aan tot het sociaal minimum welke geldt voor de persoon die het aanvraagt.

De hoogte van het sociaal minimum, de hoogte van de toeslagen en de voorwaarden kun je vinden op de website van het UWV 

Heb je al een uitkering en daalt je inkomen onder het sociaal minimum? Dan kan je deze toeslag zelf aanvragen. Op de site van het UWV vind je een link om via digid in te loggen. Nadat je ingelogd bent kun je de toeslag aanvragen.

Als je een Ziektewet-uitkering hebt of als je loon wordt doorbetaald bij ziekte, dan kan je de toeslag ook telefonisch aanvragen via telefoonnummer 0900-9294.

Gemeentelijke Belastingen

Heb je een inkomen op bijstandsniveau en niet meer spaargeld dan voor de participatiewet is toegestaan, dan hoef je (een deel van) de gemeentelijke belastingen mogelijk niet te betalen. Het gaat om onroerend-zaakbelasting, afvalstoffenheffing en verontreinigingsheffing. Bij elkaar kan dit oplopen tot een bedrag van enkele honderden euro’s per jaar.

Meer informatie over gemeente belasting vind je via de rijksoverheid of kun je opvragen bij de gemeente waarin je woont.

Kledingbank Rotterdam

De kledingbank is een stichting met als doel het doorgeven van goede herbruikbare kleding aan mensen die het hard nodig hebben, maar het niet meer kunnen betalen. ‘Doorverwijzers’ (bv, artsen, kerken en gemeentelijke instellingen, e.d.) die schrijnende situaties kennen, kunnen het contact leggen tussen de kledingbank en de potentiële klanten. De potentiële klanten kunnen na doorverwijzing telefonisch een afspraak maken met de kledingbank. Ze worden dan uitgenodigd een keer langs te komen en kleding naar hun keuze uit te zoeken uit het assortiment. De klant dient de schriftelijke verwijzing mee te nemen en een legitimatiebewijs. De kledingbank is bedoeld als vangnethulp. De klant moet dus op dit moment geen enkele andere mogelijkheid hebben om aan kleding te komen.

Meer informatie is te vinden op de site van kledingbank Rotterdam.

Voedselbank

De Stichting Voedselbank Nederland verstrekt voedselpakketten aan mensen die een bepaalde tijd echt niet rond kunnen komen en meestal flinke schulden hebben. De aanvraag verloopt via een hulpverleningsinstantie. Het gaat echt om noodhulp. Als je alleen een laag inkomen hebt en wel een extraatje kunt gebruiken, kom je niet in aanmerking.

Kijk op de site van voedselbanken Nederland voor meer informatie en voor een vestiging bij jou in de buurt.

Kinderbijslag

Kinderbijslag is een tegemoetkoming in de kosten voor de verzorging of het onderhoud van je kinderen. De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Ook waar het kind woont (thuis of uitwonend) bepaalt het bedrag dat ontvangen wordt. De bedragen zijn te vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank  (SVB)

De gemeente waarin de aangifte gedaan is van de geboorte van het kind, geeft de gegevens van de ouders en die van het kind door aan de SVB. Op basis van deze gegevens stuurt de SVB de ouders automatisch een aanvraagformulier toe. Als er niet automatisch een aanvraagformulier wordt gestuurd, moet er zelf contact opgenomen worden met de SVB.

Meer informatie is te krijgen via de site van de svb.

Meedoen in Rotterdam

Meedoen in Rotterdam (voorheen stichting Leergeld Rotterdam) biedt ondersteuning aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit Rotterdamse gezinnen, die moeten rondkomen van een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ook huishoudens met een hoger inkomen die zijn toegelaten tot een schuldsaneringstraject van de Kredietbank kunnen een aanvraag bij ons indienen. Ouders of voogden, die niet in staat zijn om bepaalde voorzieningen voor hun kinderen te betalen, kunnen terecht bij Meedoen in Rotterdam.

Stichting Meedoen in Rotterdam ondersteunt door te bemiddelen en/of door financiële hulp te verstrekken. Is de familie nog niet bij ons bekend dan volgt eerst een huisbezoek door een van onze vrijwillige intermediairs. Zij kijken eerst samen met de familie of al gebruik is gemaakt van andere voorzieningen, bijv. het Jeugd-tegoed van de gemeente. Als het gezin daar geen gebruik van maakt, maar daarvoor wel in aanmerking komt, verwijzen vrijwilligers de aanvrager door naar de juiste organisatie. Ook komt het voor dat vrijwilligers doorverwijzen naar organisaties als de Dienst Uitvoering Onderwijs, Voedsel- of Kledingbank, schoolmaatschappelijk werk of het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam.

Voor meer informatie zie de site van meedoen in Rotterdam.

Schulden en schulden voorkomen

Handige websites over dit onderwerp
op een rij:

     www.zelfjeschuldenregelen.nl
     www.bureauwsnp.nl/
     www.nibud.nl

Een handig filmpje over hoe je schulden aan kan pakken is hier te vinden.

Klik op de titel van het onderwerp waar je meer over wilt weten.

Schulden voorkomen

Schulden zijn makkelijker gemaakt dan opgelost. Probeer daarom te voorkomen dat je schulden krijgt. Schulden voorkomen begint bij overzicht en duidelijkheid. Zorg dat je een begroting maakt voor jezelf waarin je weet wat je binnen krijgt aan inkomen en wat eruit gaat aan vaste lasten. Het bedrag wat je dan overhoud kan je gebruiken voor extra uitgaven.
Wil je meer weten hoe je overzicht en duidelijkheid in je papieren krijgt, neem dan een kijkje bij administratie bijhouden.

Voorkom dat je meer uitgeeft in de maand dan je te besteden hebt. Als dit een keer gebeurt kan dit nog niet zoveel kwaad. Probeer dan de maand erna minder uit te geven. Merk je dat je maandelijks teveel uit geeft, ga dan kritisch naar je uitgaven patroon kijken en kijk waarop je kan bezuinigen. Kan je niet bezuinigen en zijn de extra uitgaven echt noodzakelijk dan is het verstandig om ondersteuning te vragen bij je financiën om te voorkomen dat je in de schulden terecht komt. Trek vroegtijdig aan de bel als er telkens betalingsherinneringen binnen komen.

Let op filmpje openen in Crome.

Zelf je schulden oplossen

Wanneer je één of een paar kleine schulden hebt of achterstand hebt bij het betalen van rekeningen, dan kan je zelf (eventueel met ondersteuning van de begeleiding) afspraken maken met de schuldeisers.

Je kunt een betalingsregeling treffen met de schuldeisers.
Om een betalingsregeling te treffen, kun je de volgende stappen nemen:

1) Maak een overzicht van alle schulden
Maak een schuldenoverzicht waarop staat wie de schuldeisers zijn, wat er nog betaald moet worden en wat de eventuele maandelijkse aflossing is. Hieronder vind je een 'voorbeeld schulden overzicht'.

2) Maak een maandbegroting
Een begroting geeft je overzicht van de inkomsten en uitgaven per maand. Als je dit overzicht hebt, weet je hoeveel geld je overhoudt, na het betalen van je vaste lasten. Hieronder vind je een 'voorbeeldformulier maandbegroting'.

3) Bepaal wat per maand afgelost kan worden
Door de begroting wordt duidelijk wat de aflossingscapaciteit is. Als er meerdere schuldeisers zijn dan moet de aflossingscapaciteit verspreid worden onder de verschillende schuldeisers.

Je hebt altijd recht om een bepaald bedrag over te houden om van te leven.  Uitgangspunt is dat je minimaal 90 % van de bijstandsnorm over mag houden. Dit wordt beslagvrije voet genoemd. Er mag niet meer ingehouden worden door deurwaarders dan de beslagvrije voet.

4) Neem contact op met de schuldeisers
Neem (telefonisch) contact op met de schuldeisers, leg de situatie uit en doe een betalingsvoorstel. Vaak zal er gevraagd worden het voorstel op papier te zetten. Een voorbeeldbrief voor een betalingsvoorstel is terug te vinden onder 'voorbeeldbrieven'.

Meer informatie kan je vinden op zelf je schulden regelen.

LET OP: Het is belangrijk om altijd contact te houden met de schuldeiser en alle afspraken en papieren over de schuld (overzichtelijk) bij elkaar te houden.

Professionele hulp bij schulden

De gemeente waarin je woont is verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. Vraag bij de gemeente na, bij wie je voor schuldhulpverlening terecht kunt.

De schuldhulpverlening zal eerst proberen samen met de schuldeisers tot een oplossing te komen: dit heet het minnelijk traject. Als dit niet mogelijk is, zal er een wettelijk traject moeten worden ingezet.

Minnelijk traject
De schuldhulpverlening in bijvoorbeeld Rotterdam wordt door de Krediet Bank Rotterdam (KBR) uitgevoerd. Sinds 1 januari 2015 is het verplicht om een pré intake te hebben met een medewerker van de Kredietbank bij een Vraagwijzer in de regio . Tijdens de pré intake geeft de medewerker van de Kredietbank uitleg over de werkwijze en wat een minnelijk traject inhoudt. Daarnaast wordt er gekeken naar de situatie van de klant. Wanneer de pré intake positief verlopen is en alle papieren zijn verzameld wordt het ingeleverd bij de Kredietbank.

Vervolgens wordt er een afspraak voor een intake gesprek gemaakt. Hierin wordt je hele financiële situatie bekeken. De medewerker van schuldhulpverlening gaat uitzoeken of een minnelijk traject tot de mogelijkheden behoort. Dit betekent dat in dit geval de KBR afspraken gaat maken met schuldeisers om betalingsregelingen te treffen. Als je niet genoeg middelen hebt om regelingen te betalen of als niet alle schuldeisers akkoord gaan, kan het minnelijke traject niet tot stand komen.

Als het minnelijk traject niet tot stand kan komen, dan krijgt je een zogenoemde beëindigingsbrief. Deze brief moet goed bewaard blijven. In de correspondentie met schuldeisers kan deze brief bijgevoegd worden om aan te tonen dat er een traject loopt voor schuldsanering. Ook krijgt je een aanmeldingsformulier om aanspraak te maken op de wet Wsnp (Wet schuldsanering natuurlijke personen).

Wsnp
Wsnp staat voor Wet schuldsanering natuurlijke personen.
Bij het Wsnp traject moet je voor de rechter verschijnen om uitleg te geven over het ontstaan van de schulden en hoe je in de toekomst gaat voorkomen dat er weer schulden ontstaan. Je krijgt direct te horen of je wel of niet in aanmerking komt voor de Wsnp. Als je in aanmerking komt gebiedt de rechter alle schuldeisers akkoord te gaan met een regeling om een gedeelte van de schuld kwijt te schelden. Je krijgt dan ook een bewindvoerder voor de Wnsp aangewezen. Het traject duurt meestal 3 jaar. 3 jaar lang gaat alle post naar de bewindvoerder en leef je 90% van het minimum inkomen. Na deze 3 jaar moet je nog een keer naar de rechter waar je een zogenoemde “schone lei” krijgt.

Als je niet in aanmerking komt voor de Wsnp zal je failliet worden verklaard. Dit betekent dat de schulden blijven bestaan, zo lang deze nog niet zijn afbetaald. Je krijgt een curator toegewezen. De curator heeft het beheer en de beschikking van het vermogen van jou.

De folder ‘Schulden oplossen met de WSNP' geeft meer informatie over de Wsnp.(Zie hieronder)

Op de website van wsnp is informatie te vinden over de Wsnp. Je kunt hier ook de bovenstaande folders en de folder 'Wsnp, wat wijzigt er’ downloaden.

Let op filmpje opent alleen in Crome.

Beslag op uw inkomsten

Je hebt recht op een minimumbedrag waarmee je in je eerste levensonderhoud kunt voorzien. Op dit deel van je inkomen (de ‘beslagvrije voet’) mag de deurwaarder geen beslag leggen. Zorg er daarom voor dat de deurwaarder deze beslagvrije voet niet te laag vaststelt.

1. Geef alle gegevens die de deurwaarder vraagt voor de berekening van uw beslagvrije voet. Anders is de kans groot dat hij deze te laag vaststelt en te veel geld in beslag neemt.

2. Een proefberekening van je beslagvrije voet kun je maken op kbvg.nl of met de smartphone-app JWGD.

3. Als je advies of hulp nodig heeft, ga dan naar de Sociaal Raadslieden, het Juridisch Loket of de schuldhulpverlening.

4. Controleer of de deurwaarder de beslagvrije voet correct en met de juiste gegevens heeft berekend.

5. Denk je dat de berekening niet klopt? Vraag dan om correctie van de beslagvrije voet met terugwerkende kracht. Verstrek eventuele ontbrekende gegevens snel zodat aanpassing mogelijk is.

6. Verandert er iets in je persoonlijke situatie? Dat kan gevolgen hebben voor je beslagvrije voet. Geef wijzigingen in bijvoorbeeld je inkomen, gezinssamenstelling en huur- of zorgtoeslag daarom meteen door aan de deurwaarder.

7. Verdere informatie over de beslagvrije voet vindt je op schuldinfo.nl.

Incassobureau

Als je je rekeningen niet betaalt, komen er vaak extra kosten bij. Dit komt omdat de schuldeiser (dat is het bedrijf waar je aan moet betalen) extra kosten maakt om jouw geld te kunnen krijgen. De schuldeiser stuurt extra brieven naar jou toe of vraagt aan een incassobureau of zij het geld bij jou willen halen. Als je dan nog steeds niet betaalt, kan zelfs de deurwaarder ingeschakeld worden.

Een aanmaning van het incassobureau
De aanmaning betalen is je allerlaatste kans om een dure procedure bij de rechter en daarmee nog hogere kosten te voorkomen. Het is echt aan te raden om nu te betalen om het niet tot een dure procedure laten aankomen. Kun je echt niet betalen, neem dan contact op met het incassobureau. Het incassobureau zal een onderzoek doen naar je financiële positie. Afhankelijk van de uitkomst kun je al dan niet een betalingsafspraak maken.

Een regeling met het incassobureau
Bel het bureau op of schrijf een aangetekende brief, leg je probleem uit en vraag naar een oplossing. Het incassobureau beslist hier trouwens niet zelf over. Je schuldeiser, de leverancier dus, is de opdrachtgever van het incassobureau dus die beslist. Maar het doel is natuurlijk dat je uiteindelijk betaalt. Als dat bijvoorbeeld wel lukt als je in termijnen mag betalen zal men daar vaak wel mee akkoord gaan. Neem dus in ieder geval wel contact op, want zomaar niet betalen kan hele vervelende en dure gevolgen hebben.

Gevolgen van een deel betalen
Als je maar een deel betaalt, krijgt je van het incassobureau een aanmaning om de rest van het bedrag te voldoen. Er zijn namelijk extra kosten gemaakt om je te laten betalen. Het gehele bedrag dat op de aanmaning staat dient dan ook door je te worden betaald. Doe je dat niet dan gebeurt hetzelfde als wanneer je helemaal niet betaalt.

Gevolgen van niet betalen
Als je helemaal niet betaalt kan je leverancier via een deurwaarder naar de rechter stappen. Als zij een dergelijke procedure winnen dan draait je op voor de kosten van de procedure. Die kosten kunnen behoorlijk oplopen. Als de rechter beslist dat je moet betalen en je betaalt dan nog niet dan kan dat leiden tot een beslaglegging op je inkomen, je inventaris of eigen huis. Uiteindelijk kun je zelfs uit je woning gezet worden. Alle kosten van de beslaglegging en zelfs die van de huisuitzetting (alles bij elkaar ongeveer 1.500 euro) moet je ook betalen.

Hoogte incassokosten en bezwaar
Wil je weten hoeveel incassokosten er in rekening gebracht mogen worden?
Ga dan naar de site van Consuwijzer, hier vind je informatie over wat je kunt doen als je het niet eens bent met de hoogte van de incassokosten.

Let op filmpje opent alleen in Chrome.
 

Tips

Handige tips om leuke dingen te doen, voor weinig geld.

Heb jij ook een leuke tip?
Laat het ons weten via het contactformulier.

Rotterdampas

De Rotterdampas geeft gratis entree bij een groot aantal Rotterdamse topattracties zoals de Spido en Euromast. En vrijwel alle Rotterdamse musea geven pashouders onbeperkt gratis toegang. Daarnaast biedt de Rotterdampas kortingen bij een voorstelling in de Doelen, op een bezoek aan Diergaarde Blijdorp, een cursus volgen bij de SKVR, een dagje Plaswijckpark, een filmpje pakken e.d. Tal van aanbieders binnen en buiten Rotterdam hebben voor pashouders verrassende aanbiedingen.

Inwoners van Rotterdam en een groot aantal omliggende gemeenten kunnen in aanmerking voor een Rotterdampas. Wanneer je een laag inkomen hebt kom je in aanmerking voor een gereduceerd tarief van € 5,-! Ook zijn er gereduceerde tarieven voor kinderen, studenten en 65 plussers. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden en meer informatie over de Rotterdampas, zijn terug te vinden op www.rotterdampas.nl

 

Voorbeeldbrieven

Vergeet niet een kopie voor je zelf te maken! Is het erg belangrijk, laat de brief dan aangetekend bezorgen. Dit kost wel geld, maar je hebt dan bewijs dat je de brief gestuurd hebt.

Je kunt meer voorbeeldbrieven vinden op www.juridischloket.nlwww.zelfjeschuldenregelen.nl en www.consuwijzer.nl

Handige websites

www.steffie.nl
Op deze website wordt op een makkelijke manier uitgelegd hoe dingen werken doormiddel van animatie en geluid. Bijvoorbeeld Internet, e-mailen, bankzaken of gebruik ov chipkaart. Je kan daarbij zelf ook oefenen op de site.

www.wijzeringeldzaken.nl
Deze website wijst je de weg naar betrouwbare informatie over je financiële zaken. Ook kan je hier nagaan wat er voor jou gaat veranderen in 2019.

www.regelhulp.nl
Met de regelhulp kan je in een aantal stappen kijken waar je informatie kan vinden over de zorg die jij nodig hebt.

www.zozithetmet.nl
Informeert mensen over werk, inkomen, gezondheid, zorg en welzijn met antwoorden op duizenden vragen uit het dagelijks leven.

www.nibud.nl
Er staan verschillende zaken rondom inkomen en uitgaven in hoe om te gaan met geld.

www.nibud.nl/scholieren
Deze website is speciaal bedoeld voor jongeren. Er staan verschillende zaken rondom inkomen en uitgaven in hoe om te gaan met geld. Waar aan te denken als je 18 jaar wordt. 
 
www.rotterdam.nl/geldplan
Kom je maandelijks geld tekort en weet je niet waar je op kunt bezuinigen? De gemeente Rotterdam heef tin samenwerking met het Nibud een website gemaakt waar je kan berekenen waar je op kan besparen.

www.okehor.nl
Stichting Okéhor zet zich in voor kind en huisdier van Rotterdammers die in armoede leven .

www.rijksoverheid.nl
Legt verschillende onderwerpen vanuit de overheid uit. Daarnaast staat hier altijd de meest actuele berichten rondom veranderingen op onder andere financieel en maatschappelijk gebied

www.juridischloket.nl/
Hier vind je informatie over verschillende juridische zaken. Loop je ergens tegen aan en weet je zelf niet hoe dit op te lossen. Het juridisch loket helpt mensen met een laag inkomen en weinig vermogen op weg.

www.consuwijzer.nl  
Bij ConsuWijzer kan je gratis informatie en advies krijgen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat je problemen hebt met een bedrijf. Je kan dit melden bij ConsuWijzer. ConsuWijzer geeft dan advies over hoe je dit kunt oplossen. Met dat advies weet je waar je recht op hebt en hoe je dat recht kunt halen.

www.edgie.nl/   
Edgie.nl is een interactief jongerenplatform dat jongeren helpt meer uit hun geld te halen; met artikelen, tools, tips en video’s door, met en voor jongeren. De site richt zich op jongeren van 12 tot 25 jaar en gaat over onderwerpen die voor jongeren relevant zijn, met een financiële ondertoon (zoals hoe kunnen dingen goedkoper, hoe houd je grip, hoe kun je sparen voor spullen die je graag wilt hebben).

www.svbabc.nl
Dit is de makkelijke website van de Sociale Verzekeringsbank.

www.studiemetkind.nl  
Je bent alleenstaande ouder. En je wilt een opleiding gaan volgen. Of misschien doe je dat al. Dat kost geld: je betaalt voor je opleiding, boeken, maar misschien ook voor kinderopvang. Gelukkig zijn er verschillende regelingen die je helpen bij het betalen van dit soort kosten. Deze site helpt je om de mogelijkheden op een rij te zetten.

www.Dora-besparen.nl 
Is een website waarop ‘besparen, leven, genieten’ centraal staan. Elke week vind je op de site een recept met ingrediënten die vaak in de pakketten van de Voedselbank voorkomen. Eerdere recepten zijn terug te vinden met de tag ‘voedselbankrecepten’.

 

Lekker & goedkoop eten

AC Goeree Overflakkee

Antoon Coolenstraat 100
3245 MC Sommelsdijk
0187-485897

AC Goeree Overflakkee
 

Bij AC Goeree Overflakkee kun je op woensdag, vrijdag en zondag mee eten met de vers gekookte maaltijd. Deze kost ca. € 3,50 p.p. voor de woensdag  en op vrijdag en zondag ca. € 3,70 p.p Als je mee wilt eten moet je je opgeven voor 14.00 uur bij de bar. Welke maaltijd er gegeten wordt staat vermeld op het activiteitenprogramma.  Er is plaats voor maximaal 12 personen.

AC Hoekse Waard
Voorstraat 79
3262 JH Oud-Beijerland
0186-649552

AC Hoeksche Waard

Maandag inloop in de wijk op beide plaatsen is koffie en thee te koop voor € 1,00.
Dinsdag inloop in de wijk en koffie en thee te koop voor € 0,50.
Woensdag AC aan de Oostvoorstraat.
Lunch met friet en snacks:
Friet voor € 1,00, snacks met broodje, € 1,20, tosti, € 0,75, candybar € 0,50, chips € 0,30, blikjes limonade vanaf € 0,50, thee € 0,40, koffie € 0,40 en warme chocolademelk € 0,50.
Donderdag AC aan de Oostvoorstraat.
Alleen candy bar, tosti en chips (voor prijzen zie hierboven.
Vrijdag
even weken soep voor € 1,50.
Oneven weken gebakken eieren € 1,50.
 

 

AC Vlaardingen
Schiedamseweg 49
3134 BA Vlaardingen
010-2340655
www.facebook.com/acvlaardingen

Bij AC Vlaardingen kun je van maandag tot en met vrijdag  een warme maaltijd krijgen om 17.30 uur voor € 3,50.  Als je mee wilt eten, dan moet je je voor 14.00 uur opgeven. Er is plaats voor maximaal 30 mensen.


Bazar
Witte de Withstraat 16
3012 BP Rotterdam
010-2065151
www.bazarrotterdam.nl

De gerechten op de kaart zijn voornamelijk afkomstig uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten en prettig geprijsd. Zo staat er voor € 8,50 de dagelijks wisselende dagschotel op tafel. Al hun vlees is Halal.
 

Buuf & Co
www.zowel.nu/evenement/buuf-en-co-dag-warme-maaltijd-en-op-werkdag-lunch/

Mathenesserweg 26-28
3026HB Rotterdam
010-4773239

Bij Buuf & Co kun je op maandag tot en met vrijdag een lunch eten voor € 1,50. Wel voor 11.00  uur aanmelden. Zeven dagen per week om 17.30 uur kan je een warme maaltijd eten met als afsluiting een heerlijk toetje voor € 3,00. Voor 13.00 uur aanmelden.  Aanmelden kan via 010-4773239 (of even langskomen).

Eazie
Botersloot 549                           
3011 HE Rotterdam (Centrum)
010-4110514
www.eazie.nl

Eazie salads wok smoothies serveert o.a. frisse salades, verse wraps, dagverse sushi, smoothies en verse rijst-en noedelsmaaltijden uit de wok. Je hebt rijstmaaltijden vanaf € 5,95 en noedel maaltijden vanaf € 6,25.
Openingstijden: ma-za 12.00-22.00 uur en zo 12.00-21.30 uur

Watermanweg 120
3067 GG Rotterdam (Alexander)
010-2233885
Openingstijden ma-do 11.30-21.00, vrij 11.30-21.30, za 12.00-21.00 en zo 13.00-21.00
 

Het eethuisje van Delfshaven
Mathenesserdijk 436A
3026 GV Rotterdam
010-4254917
nl-nl.facebook.com/Eethuisje-van-Delfshaven

Een dagelijks wisselde Hollandse Pot á la moeders vanaf € 9,20
Zondags tot en met vrijdag van 16.00-21.00 uur
zaterdags gesloten

Eetcafé Stalles
Nieuwe Binnenweg 11a
3014 GA Rotterdam
010-4361655
www.cafestalles.nl

Pizza's zijn verkrijgbaar op zondag, maandag en dinsdag. De pizza's zijn één van de goedkoopste maaltijden op de menukaart. De prijzen van de pizza's zijn tussen de € 3,50 en € 6,90,

Grand café Het Slot
Nieuwe laan 20
2902 BW Capelle a/d IJssel
010-4591070
www.zorgbreed.nl/pagina/locaties/eten-en-drinken

Op de begane grond in het verzorgingshuis Rozenburcht is Grand Café Het slot te vinden. De dagmenu's zijn 7 dagen verkrijgbaar tussen 12.30 en 13.030 uur en tussen 17.00 en 19.00 uur voor € 8,00 inclusief een nagerecht. Met korting is de prijs € 7,20 (Rotterdam pas). Met pas aanvragen bij de receptie.

Minimaal 3 dagen van te voren reserveren

Huiskamer van Spangen
Potgieterstraat 14
3027TX Rotterdam
06 46978883
nl-nl.facebook.com/HuiskamerSpangen

Elke dinsdag ochtend om 9 uur uitgebreid ontbijt voor € 2,00, opgeven is niet nodig.

Pizzeria Palermo
Zwart Janstraat 92C
3035 AW Rotterdam
010-4663244

www.facebook.com/palermodafranco/

Pizza's vanaf € 7,85
Bij afhalen gelden lagere prijzen.
Openingstijden di. t/m zo. van 17.00-21.30 uur.

Rotiland
Gerrit Jan Mulderstraat 2
3023 GE Rotterdam
010-4778211

www.rotiland-rotterdam.nl/

Al voor € 9,50 koop je hier een ruim portie roti (kip, met aardappelen, spitskool ).

Dim Daily
Rodezand 48
3011 AM Rotterdam
010-2809026

www.facebook.com/dimdaily/

Voor € 12 kun je hier een noedelsoep met verse groenten kopen.

Van Harte Resto’s
Locatie Buurtcentrum Mozaïek
Schommelstraat 69
3035 CG Rotterdam
06 55897131
www.restovanharte.nl

1) Locatie Schommelstraat 69, Rotterdam Mozaïek op maandag inloop om 17.30 uur. Er wordt om 18.00 uur gegeten tot ca. 20.00 uur.

Tot en met vrijdag 21 augustus 2017 ook op vrijdag.

2) Locatie Jacob Loisstraat 18, Rotterdam op vrijdag om 17.30 uur inloop. er wordt om 18.00 uur gegeten tot ca. 20.00 uur.

3) Eerste maandag van de maand bij ROC Zadkine college, Frankendaal 70, (Vreewijk) Rotterdam. Inloop om 17.30 uur. Er wordt om 18.00 uur gegeten tot ca. 20.00 uur.

Start vanaf 11 september 2017.

4) Locatie Humanitas Bergwerg, Bergwegplantsoen 10 Rotterdam. Inloop 17.30 uur. er wordt gegeten om 18.00 uur tot ca. 20.00 uur. Geopend tot en met 21 augustus 2017

5) Locatie De Hef, middelbare school, Slaghekstraat 221, Rotterdam. Inloop op woensdag. er wordt om 18.00 uur gegeten tot ca. 20.00 uur. Geopend tot eind augustus/begin september 2017.

 De prijs voor een 3 gangenmaaltijd is € 7,- . Wie dit aantoonbaar niet kan opbrengen betaald € 4,-. Kinderen zijn welkom. Graag van tevoren reserveren via de site.

Spirit (zelfbedieningsrestaurant in De Groene Passage)
Mariniersweg 9
3011 NB Rotterdam
010-4116356
www.spiritrotterdam.nl

Bij spirit kan je biologisch eten en drinken. Er is een gevarieerd vegetarisch buffet, zowel warm als koud. Bij de kassa wordt je bord gewogen, je betaalt puur voor wat je opschept. Je eet per gewicht.

Happy Italy
Binnenrotte 102
3011 HC Rotterdam
010-2140836
www.happyitaly.nl/

Bij Happy Italy kan je al voor €4,75 een pizza of pasta  maaltijd krijgen. Voor € 4,75 heb je een salade.
 

Tips om te bezuinigen

Boodschappen doen:

 • Maak voordat je boodschappen gaat doen een boodschappenlijstje.
 • Doe boodschappen nooit met een lege maag.
 • Beperk het boodschappen doen tot 2 of 3 keer per week. Doe het liefst maar 1 keer per week boodschappen.
 • Zorg voor goede smakelijke maaltijden. Je hebt dan minder behoefte aan allerlei tussendoortjes. Tussendoortjes zijn vaak duur en vet.
 • Hou eens bij wat je aan eten en drinken weggooit per week, dan kan je rekening houden met de hoeveelheid die je koopt.
 • Neem groente en fruit van het seizoen.
 • Schoongemaakte groentes zijn veel duurder dan niet schoongemaakte groentes.
 • Diepvriesgroentes en blikgroentes zijn soms goedkoper dan verse groenten, maar wel even gezond.
 • Koop huismerken in plaats van A-merken.
 • Koop je boodschappen eens op de markt.
 • Kijk de folders of internet na voor aanbiedingen (www.supermarktaanbiedingen.com).
 • Drink water of thee om je dorst te lessen in plaats van frisdrank.
 • Betaal je boodschappen niet met een pinpas, maar contant.
 • Neem voor je boodschappen een vast bedrag op per maand of week. Bij contant geld weet je precies hoeveel je nog te besteden hebt én op is op. Je kunt ook de chipper of chipknip gebruiken die op je pinpas zit.
 •  Bezuinig nooit op gezond eten.

Gas, water en licht

 • Zet de verwarming een graadje lager en trek in plaats daarvan een dikkere trui aan.
 • Zet een uur voordat je naar bed gaat de verwarming al op de nachtstand.
 • Gebruik zo min mogelijk elektrische radiatoren.
 • Laat apparatuur (zoals je computer of tv) niet op stand-by staan als je het niet gebruikt.
 • Laat geen lampen branden als dat niet nodig is. Als je nieuwe lampen nodig hebt, kies dan voor spaarlampen of ledlampen.
 • Als je met veel mensen samenwoont en daardoor veel was hebt, dan zou je kunnen overwegen om dag/nacht stroom te nemen. Overleg dit eerst met je elektriciteitsbedrijf, want het kan niet overal en is niet in alle gevallen voordelig.
 • Gebruik wat vaker een wasrekje voor het drogen van je was in plaats van de droogtrommel.
 • Was op lagere temperaturen (40°C)
 • Gebruik een waterbesparende douchekop.
 • Laat je goed voorlichten over energie- en watergebruik bij aankoop van nieuwe huishoudelijke apparaten.

Leuk en goedkoop winkelen

Wil je zonder al te veel geld uit te geven toch leuke spullen kopen?
Hier vind je wat adresjes die je verder kunnen helpen.

Klik op het onderwerp voor meer informatie.

2e Handskleding

Tip:
Op verschillende AC's van Pameijer wordt ook 2e handskleding verkocht!
Bijvoorbeeld bij AC Goeree Overflakkee:

AC Fashion (’t winkeltje)
Antoon Coolenstraat 100
3245 MC Sommelsdijk
0187-485897

Goed Gekleed
Middenbaan Noord 43
3191 EM Hoogvliet
010-7420772
www.hetgoed.nl

Cheap Fashion
Meent 25
3011 JB Rotterdam
010-4126473

Lou-Lou's Second Hand Fashion
Oostzeedijk Beneden 85B
3061 VN Rotterdam
010-4124309

Gratisoptehalen.nl

Het doel van de website Gratis op te Halen is het hergebruik van spullen te stimuleren door aanbieders en vragers bij elkaar te brengen. Een van de belangrijkste aspecten daarbij is dat er geen (financiële) vergoedingen mogen worden gevraagd of geboden. Op Gratis op te Halen mogen daarom alleen producten worden aangeboden die daadwerkelijk gratis zijn.

Meer info: www.gratisoptehalen.nl

Kringloopwinkels

Het Goed
Heliniumweg 8
3133 AX Vlaardingen
010 460 25 99
www.hetgoed.nl

Het Goed
's Gravenlandseweg 274
3125 BK Schiedam
010 245 00 23
www.hetgoed.nl 


Het Goede Doel

Lisstraat 88-92
3202 JL Spijkenisse
0181  61 70 86
www.kringloopwinkelhetgoededoel.nl

 
De Kleine Schaal
Helderingstraat 6 a
3144 CG Maassluis
06 26 35 02 68
www.allekringloopwinkels.nl/


Spullenhulp
Samuël Mullerplein 17
3032 SK Rotterdam
010 477 55 84
info@pluspuntrotterdam.info

  
Piek Fijn Kringloopwinkel
Mariniersweg 255-257
3011 NM Rotterdam - Centrum (vlakbij de markt)
010 267 7772
www.rotterdam.nl


Piek Fijn Kringloopwinkel
Aluminiumstraat 6
3067 GS Rotterdam
010 267 77 73
www.rotterdam.nl

Piek Fijn Kringloopwinkel
Wolphaertsbocht 246
3083 MV Rotterdam
010 267 7771
www.rotterdam.nl


Piek Fijn Kringloopwinkel
Middenbaan 218
3191 EL Hoogvliet
010 267 7774
www.rotterdam.nl

Kringloopwinkel Rotterdam
Gordelweg 243
3039GD Rotterdam
010 7850926
www.rotterdam.nl

Kringloopwinkel Capelle
Kanaalweg 49
2903LR Capelle aan den IJssel
tel. 010 2581719
www.allekringloopwinkels.nl/capelle


De Sociale InloopWinkel
Groene Hilledijk 340 d
3075 EB Rotterdam
tel. 010  215 20 39
rotterdam.socard.nl/

Rataplan Spijkenisse
Groene Kruisstraat 4
3201 CA Spijkenisse
tel. 0181 699 494
www.rataplan.nl

Rataplan Rotterdam
Aristotelesstraat 30
3076 BD Rotterdam
Winkel: 010 2308957
ophalen goederen: tel 088 8282782
klantenservice@rataplan.nl

Rataplan Capelle aan den IJssel
Meeuwensingel 101
2903 TE Capelle a/d IJssel
Winkel: 010 2308755
ophalen goederen: tel 088 8282782
klantenservice@rataplan.nl

Meubelbank

Wanneer je te weinig geld hebt om zelf je meubels te kopen, kan je gebruik maken van de meubelbank.

De meubelbank is te vinden in:

Capelle a/d IJssel: Voor meer informatie kijk op www.stichtingcapellewerkt.nl en zoek op de term 'Meubelbank'. Een verwijzing vanuit een hulpverlenende organisatie is nodig.

Ruilwinkel

Rotterdam

Rotterdam heeft de Lets- ruilwinkels. De deelnemers van de LETS-ruilwinkel ruilen diensten en spullen met elkaar. Betalen gaat niet met geld maar met punten. In de winkel staan gebrachte spullen uitgestald en wordt het punten-tegoed van de deelnemers bijgehouden. Wat kan er allemaal zo al geruild worden:

 • schoonmaak en dienstenklusjes
 • spullen ruilen
 • lessen in breien, talen, computergebruik
 • kinderen ophalen van school
 • koken
 • wat je zelf leuk vindt om te doen

Rotterdam heeft de volgende Lets-ruil winkels:
Feijenoord, het Oude Westen, Hillegersberg-Schiebroek, Kralingen-Crooswijk, Heijplaat, IJsselmonde en de Uitdaging.
Voor de juiste adressen en voor meer info kijk op www.lets-rotterdam.nl

Vlaardingen

Vlaardingen heeft het Flarden Ruilsysteem Vlaardingen.
Meer informatie kun je vinden via de website www.flardenvlaardingen.nl of stuur een mail naar info@flardenvlaardingen.nl. Gewoon langskomen kan ook, bijvoorbeeld vrijblijvend op één van de ruilavonden. Het adres is:

Aanloophuis De Groene Luiken
Oosthavenkade 8
3134 NV Vlaardingen
tel. 010 435 3746

 

Weggeefwinkel

Een weggeefwinkel is een winkel waar goederen gratis te verkrijgen zijn. Weggeefwinkels bevinden zich in verschillende Nederlandse steden. Ze worden gerund door vrijwilligers, en bestaan bij de gratie van giften (in natura). De weggeefwinkel is aan de ene kant bedoeld om mensen de gelegenheid te bieden hun afgedankte spullen een tweede (of derde of vierde) leven te geven en op die manier bij te dragen aan het verminderen van de verspilling, en aan de andere kant om gratis goede spullen door te geven aan wie ze gebruiken kan.
Het idee achter weggeefwinkels is bieden van een winkel waar het nu eens niet om geld draait maar om medeleven en respect.

Meer informatie is te vinden op:
www.weggeefwinkels.nl

In Rotterdam zit de weggeefwinkel in:
Poortgebouw
Stieltjesstraat 27-38
3071 JX Rotterdam
tel. 010 484 1650

Wonen in een woonvorm

Wanneer je in een woonvorm woont zijn er afspraken gemaakt over verschillende onderwerpen, hieronder zij de belangrijkste afspraken op het gebied van je financiën:

Voedingsgeld
De woonvoorziening waar je woont is verantwoordelijk voor het verstrekken van voeding. Er kan afgesproken worden dat je zelf je voeding koopt. De begeleiding zorgt dan dat je hier geld voor krijgt. Ook houdt de begeleiding toezicht op de kwaliteit van de voeding. Van het voedingsgeld mag alleen voeding gekocht worden.

Tv, telefoon en internet
Pameijer zorgt voor de kabel, telefoon en internet aansluiting.
Gesprekskosten zijn voor rekening van de cliënt. Wil je gebruik maken van een hogere internet snelheid? Dan moet je de volledige abonnementskosten zelf betalen.

Aansprakelijkheids- en inboedelverzekering
Als je in een huis bij Pameijer woont, ben je via Pameijer verzekerd voor de Aansprakelijkheid (AVP)- en de inboedelverzekering.
De inboedelverzekering dekt een schade van maximaal € 15.000. Zijn jouw bezittingen meer waard dan dit bedrag, dan is het aan te raden de meerwaarde zelf bij te verzekeren.
 

Zelfstandig gaan wonen

Wil je binnenkort zelfstandig gaan wonen dan zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden of vooraf geregeld moet hebben.

 Je hebt de volgende dingen nodig:

 • Zorg voor een vast inkomen (uitkering of betaalde baan).
 • Maak een begroting van je huidige inkomsten en uitgaven. Wat kan je besteden aan huur? De begroting komt terug in stap 1 van het plan.
 • Laatste recente jaaropgave
 • Vraag een IB60 formulier aan via belastingtelefoon: 0800-0543
 • Vraag een woonpas aan via www.woonnet-rijnmond.nl.
 • Zorg dat je in het bezit bent van een geldig ID-bewijs.
 • Zorg dat je een bankrekening hebt geopend, met een pinpas die werkt.
 • Loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden.
 • Als je zwanger bent, is het belangrijk dat je hiervan een verklaring kan aanleveren. Deze verklaring wordt afgegeven door je verloskundige of gynaecoloog, nadat je 3 maanden zwanger bent.  

Voor medewerkers en cliënten van Pameijer is er een stappenplan zelfstandig gaan wonen ontwikkeld, deze is op te vragen bij Geld Telt via geld.telt@pameijer.nl. Ook is het stappenplan te vinden op Mijn Pameijer.

Het stappenplan is voornamelijk gericht op doorstroom vanuit de woonvorm. Maar kan voor iedereen die zelfstandig gaat wonen nuttig zijn.

Daarnaast is het aan te raden om de maandbegroting in te vullen, zodat je niet voor verassingen komt te staan. Als je zelfstandig woont is het belangrijk om je administratie goed bij te houden.   

 

Zorgverzekering

Vanaf je 18e moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Je kunt als tegemoetkoming in de kosten zorgtoeslag aanvragen.

Verplicht verzekerd
Als je in Nederland woont, ben je verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Ook kinderen onder de 18 jaar zijn verzekeringsplichtig. Ouders of verzorgers moeten zelf hun kinderen aanmelden bij hun eigen zorgverzekeraar.
Zij worden dan gratis meeverzekerd op de polis van de ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Wanneer je 18 jaar wordt moet je zelf een zorgverzekering afsluiten. Je verzekering gaat in per de eerste dag van de daarop volgende maand. Als je bijvoorbeeld op 5 maart 18 jaar wordt, moet jij je per 1 april zelf verzekeren. Jongeren moeten binnen een maand na hun 18e verjaardag zelf een zorgverzekering afsluiten. Je hebt een maand de tijd om te switchen, anders ben je automatisch verzekerd bij de verzekeraar van je ouders.

Boete
Ben je niet verzekerd? Dan krijg je een brief van het CAK, dit was voorheen vanuit het zorginstituut Nederland. Binnen 3 maanden na deze brief van het CAK, moet je een verzekering afsluiten. Doe je dit niet dan krijg je een boete opgelegd deze bedraagt voor 2019 €402,24. Wanneer je binnen 3 maanden na de opgelegde boete nog steeds geen zorgverzekering hebt afgesloten, dan krijg je nog een boete. 

Als je wel verzekerd bent, maar je de premie niet betaalt, kan de zorgverzekeraar je als wanbetaler aanmelden bij het CAK . Je betaalt dan de bestuursrechtelijke premie, deze premie is vanaf 1 januari 2019 € 138,50 per persoon, per maand. Let op: Onverzekerd zijn of je premie niet betalen kost je heel veel geld!

Eigen risico
Voor 2019 is het eigen risico op €385,- vastgesteld. Dat betekent dat je elke maand €32,09 apart zou moeten zetten om het eigen risico te kunnen betalen Doe je dit niet, loopt je het risico dat je in een keer een groot bedrag moet betalen aan je zorgverzekeraar. Vind je het lastig om elke maand een bedrag hiervoor te reserveren, dan zijn er bij sommige verzekeringen mogelijkheden om het eigen risico vast gespreid te betalen. Let op; hier kunnen wel kosten voor berekend worden! Wil je hier meer over weten neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Let op: Let bij het kiezen van een zorgverzekering altijd op je eigen persoonlijke situatie en kijk goed naar de voorwaarden. Een zorgverzekering kan goedkoop lijken, maar als deze niet vergoedt wat jij nodig hebt, kan het alsnog een hoop geld gaan kosten
 

18 jaar en je financiën

Als je 18 wordt, verandert er heel wat voor je.

Tot je 18e:
Tot je 18e ben je minderjarig. Je bent dan handelingsonbekwaam. Dit betekent dat je zonder toestemming van je ouders of voogd geen overeenkomst kunt sluiten. Tot je 18e zijn je ouders nog voor jou verantwoordelijk. Zij kunnen grote aankopen soms nog ongedaan maken en zijn aansprakelijk voor jouw schulden.

Voor je 18e is het belangrijk om sommige zaken alvast te regelen. Onderaan in de bijlages vind je alle informatie hierover.

Vanaf je 18e:
Vanaf je 18e ben je meerderjarig en ben je handelingsbekwaam. Je bent zelf aansprakelijk / verantwoordelijk. Ook voor je schulden. Tot je 21e zijn je ouders nog wel onderhoudsplichtig. Dat wil zeggen dat je ouders totdat je 21 bent (mee) moeten betalen aan je hobby’s en studie.

Ook op het gebied van geld verandert er van alles. Het is dus heel belangrijk dat je je administratie goed bijhoudt! Hieronder hebben we een aantal zaken voor jou op een rij gezet, die je zal moeten regelen. Klik op het onderwerp voor meer informatie.

Wat moet je allemaal regelen als je 18 wordt?

Meer info
Meer info over '18 jaar en dan...' vind je ook op www.nibud.nl